Suppliers

SuppliersSuppliers

Tramitació d’emergència per l’adquisició del material per realitzar tests de detecció massiva de COVID-19
09-Apr-2020

CRG02/24
08-Apr-2024

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN DISPOSITIU DE MICROMANIPULACIÓ I MESURAMENTS REOLÒGICS DE MOSTRES BIOLÒGIQUES PER LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

L’objecte del present contracte està finançat pel Consell Europeu d’Investigació (ERC) en el marc del programa d’investigació i innovació Horizon Europe
de la Unió Europea (acord de subvenció num.101072123), Acrònim: BREAKDANCE.

CRG01/24
18-Mar-2024

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UNA PLATAFORMA COMPOSTA PER DOS SISTEMES DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA ACOPLADA A ESPECTROMETRIA DE MASSES, I ELS RECURSOS INFORMATICS ASSOCIATS, PER LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

L’objecte del present contracte està cofinançat, d’una banda, amb el finançament part de l’ajut ICT2021-006736 finançat pel “Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN)” i per la “Unió Europea Next Generation EU: Pla de Recuperació de la UE /Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya (PRTR)” i, d’altra banda, amb els fons interns del Centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG10/23
11-Oct-2023

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UNA LA PLATAFORMA PER L’ENFORTIMENT D’ASSAJOS DE CRIBRATGE EN CÈL.LULA INDIVIDUAL DE LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

FINANÇAMENT: Aquest contracte, pels seus quatre lots, està cofinançat pel Ministeri de Ciència i Innovació mitjançant el Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència (C17.I1) - Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU i per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla de Biotecnologia aplicada a la Salut dins de la Línia d’Actuació 2 (LA2) (Implementació i anàlisi de bases de dades en medicina de precisió).

CRG09/23
28-Jul-2023

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UN INSTRUMENT D’ANÀLISI DE MOSTRES BIOLÒGIQUES PER LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

L’objecte del present contracte està finançat per Human Frontier Science Program RGY0079/2020.

CRG05/23
29-Mar-2023

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN FOTÒMETRE DE MASSES PER ANALITZAR PROTEÏNES I COMPLEXOS PROTEICS EN EL SEU ESTAT NATIU

L’objecte del present contracte podria estar finançat pel Consell Europeu d’Investigació (ERC) en el marc del programa d’investigació i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea (acord subvenció num 951430), Acrònim: BIOMECANET; i/o podria estar finançat parcialment per fons interns del Centre.
This equipment is part of a project that has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (951430); and/or could partly be financed by CRG funds.

CRG04/23
19-Apr-2023

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN CITOMETRE SEPARADOR CEL.LULAR ESPECTRAL I D’IMATGE, I SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN NOU SEQÜENCIADOR D’ADN DE GRAN ESCALA, PER LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)
 

FINANÇAMENT: Aquest contracte està cofinançat pel Ministeri de Ciència i Innovació mitjançant el Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència (C17.I1) - Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU i per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla de Biotecnologia aplicada a la Salut dins de la Línia d’Actuació 2 (LA2) (Implementació i anàlisi de bases de dades en medicina
de precisió).

CRG03/23
02-May-2023

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN SISTEMA D’ALT RENDIMENT DE CODIS DE BARRA PER MICROFLUIDICA DE CÈL.LULA ÚNICA I MOLECULA ÚNICA PER LA UNITAT DE GENÒMICA DE LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG), I D’UN CLÚSTER D’ANÀLISI DE DADES DE SEQÜENCIACIÓ PER LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG).

FINANÇAMENT: L’objecte del present contracte, per cadascun dels lots, estarà finançat al 100%, per part del Projecte “EQC2021 006925-P”, finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033, i per la Unió Europea “NextGenerationEU”/PRTR”.

CRG02/23
05-Apr-2023

SUBMINISTRAMENT I INSTA.LACIÓ D’UNA LA PLATAFORMA PER L’ENFORTIMENT D’ASSAJOS DE CRIBRATGE EN CÈL.LULA INDIVIDUAL DE LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

FINANÇAMENT: Aquest contracte, pels seus quatre lots, està cofinançat pel Ministeri de Ciència i Innovació mitjançant el Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència (C17.I1) - Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU i per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla de Biotecnologia aplicada a la Salut dins de la Línia d’Actuació 2 (LA2) (Implementació i anàlisi de bases de dades en medicina de precisió).

CRG01/23
14-Feb-2023

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN FOTÒMETRE DE MASSES PER ANALITZAR PROTEÏNES I COMPLEXOS PROTEICS EN EL SEU ESTAT NATIU

FINANÇAMENT: L’objecte del present contracte podria estar finançat pel Consell Europeu d’Investigació (ERC) en el marc del programa d’investigació i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea (acord subvenció num 951430), Acrònim: BIOMECANET; i/o podria estar finançat parcialment per fons interns del Centre.
This equipment is part of a project that has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (951430); and/or could partly be financed by CRG funds.

CRG13/22
09-Nov-2022

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN MICROSCOPI CONFOCAL DE DISC GIRATORI PER A VISUALITZACIÓ DE CÈL.LULES VIVES, AMB UNITAT ADDICIONAL DE FRAP PER A FOTOBLANQUEJAMENT O FOTOACTIVACIÓ, I AMB UNITAT ADDICIONAL DE FOTOABLACIÓ DE CULTIUS DE CÈL.LULES HUMANES PER LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG), I SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN MICROSCOPI AMB MICROSCÒPIA SIMULTÀNIA DE FLUORESCENCIA DE REFLEXIÓ INTERNA TOTAL (TIRF) I D’INTERFERÈNCIA DE LA REFLEXIÓ (IRM), AMB UNITAT FRAP ADDICIONAL PER FOTOBLANQUEJAMENT O FOTOACTIVACIÓ, I AMB UNITAT FUNCIONAL DE FOTOABLACIÓ PER LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

L’objecte del present contracte, pels dos lots, està finançat pel Consell Europeu d’Investigació (ERC) en el marc del programa d’investigació i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea (acord de subvenció num. 951430), Acrònim: BIOMECANET.
The subject of the contract is part of a project that has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (951430).

Pages