Services

ServicesServices

CRG11/23
11-Dec-2023

SERVEIS DE SUPORT I MANTENIMENT DELS EQUIPS CIENTÍFICS DEL CRG.

L’objecte del present contracte, per cadascun dels seus lots, podrà estar finançat amb els fons interns del Centre provinents de la Generalitat de Catalunya i per fons obtinguts per la prestació de serveis científic-tècnics.

CRG08/23
25-Jul-2023

SERVEIS D’AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

El present contracte serà finançat amb fons provinents de les subvencions anuals de la Generalitat de Catalunya, pel funcionament del Centre.

CRG07/23
19-Jul-2023

SERVEIS DE SUPORT I MANTENIMIENT DELS SISTEMES INFORMÀTICS PER LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

L’objecte del present contracte, per cadascun dels seus lots, està finançat amb fons interns del CRG, provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG06/23
19-Jun-2023

SERVEI DE SUPORT DE MANTENIMENT I LOGÍSITICA PER LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

El present contracte està finançat amb fons interns del Centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG14/22
28-Dec-2022

SERVEIS DE PREVENCIÓ ALIÈ, CAE I SEGURETAT I SALUT EN OBRA PER LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

L’objecte del present contracte es troba finançat per fons interns del CRG provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG11/22
19-Dec-2022

SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS DEL GRUP III, IV, QUÍMICS I ALTRES RESIDUS

Finançament: L’objecte del present contracte es troba finançat per fons interns del CRG provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG08/22
25-Jul-2022

SERVEIS DE SUPORT I MANTENIMIENT DELS EQUIPS CIENTÍFICS DEL CNAG-CRG

FINANÇAMENT: L’objecte del present contracte estarà finançat, per cadascun dels seus 11 lots, amb fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya i per fons obtinguts per la prestacióde serveis cientíico-tènics.
 

CRG17/21
15-Dec-2021

SERVEIS DE SUPORT I MANTENIMENT DELS EQUIPS CIENTÍFICS DEL CRG

L’objecte del present contracte estarà finançat, per cadascun dels seus 33 lots, amb fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya i/o per fons obtinguts per la prestació de serveis científico-tècnics

CRG15/21
22-Nov-2021

SERVEIS DE RENTAT I ESTERILITZACIÓ DE MATERIAL DE LABORATORI I SUPORT AUXILIAR DE MANTENIMENT DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del Centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG14/21
03-Nov-2021

SERVEI DE PERSONAL EXTERN ESPECIALITZAT PER MAGATZEM I PER RECEPCIÓ PEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

Contracte reservat a Centres Especials de Treball d’Inserció Social (CETIS) o a Empreses d’Inserció (EI)

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya

Pages