Services

ServicesServices

CRG13/21
13-Oct-2021

SERVEIS D’ADMINISTRACIO DE PERSONAL: GESTIÓ DE NÒMINES, CONTRACTACIONS I ASSESSORAMENT EN MATERIA LABORAL DEL CRG

CRG11/21
06-Aug-2021

SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DELS SISTEMES D’EMMAGATZEMATGE  DE  DADES DEL CRG I DEL CNAG-CRG, I DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS TALLAFOCS  DEL CRG

Els lots 1, 2 i 3 del present contracte estan finançats 100% amb fons interns del Centre provinents de la Generalitat de Catalunya i per fins obtinguts per la prestació de serveis científic-tècnics.

CRG07/21
20-Apr-2021

SERVEIS RELATIUS AL MANTENIMENT I RENOVACIÓ DE LES LLICÈNCIES DE SOFTWARE DEL SISTEMA ERP ORACLE DEL CRG

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del Centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG06/21
11-May-2021

SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ DE PERSONAL: GESTIÓ DE NÒMINES, CONTRACTACIONS I ASSESSORAMENT EN MATERIA LABORAL DEL CRG

L’objecte del present contracte es troba finançat per fons interns del CRG provinents de la Generalitat de Catalunya

CRG02/21
09-Mar-2021

 SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DELS ESPECTRÒMETRES DE MASSES I DEL HPLC I DEL SOFTWARE D’ANÀLISI DE DADES DE LA UNITAT DE PROTEÒMICA DEL CRG

L’objecte del present contracte està finançat al 100% amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya i per fons obtinguts per la prestació de serveis científico-tècnics, Innovación y Universidades, de la Comissió Europea i per fons obtinguts per la prestació de serveis científico-tècnics.

CRG01/21
11-Feb-2021

Servei de Manteniment i Renovació de les Lllicències de Software del Sistema ERP ORACLE del CRG

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del Centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG11/20
02-Dec-2020

SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES ORACLE, MANTENIMENT, SUPORT I DESENVOLUPAMENT EN L'ENTORN E-BUSINESS SUITE I SUPORT I SUBMINISTRAMENT PER LA RENOVACIÓ DE LLICÈNCIES A ORACLE PBCS (PLANNING AND BUDGETING CLOUD SERVICE) DEL SISTEMA DE GESTIÓ ERP ORACLE DEL CRG

L’objecte del present contracte està finançat amb subvencions anuals per a funcionament del centre de la Generalitat de Catalunya.

CRG10/20
30-Sep-2020

SERVEIS D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG09/20
21-Jul-2020

SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DE MICROSCOPIS CONFOCALS, MULTIFOTÓ I STED DE LA UNITAT DE MICROSCOPIA ÒPTICA AVANÇADA DEL CRG

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya i per fons obtinguts per la prestació de serveis científico-tècnics.

CRG08/20
07-Aug-2020

SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ, CAE I SEGURETAT I SALUT EN OBRA PER LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

L’objecte del present contracte es troba finançat per fons interns del CRG provinents de la Generalitat de Catalunya.

Pages