Services

ServicesServices

CRG05/20
27-Jul-2020

SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DELS ANALITZADORS I SEPARADORS CEL.LULARS DE LA UNITAT DE CITOMETRIA DE FLUX CRG-UPF

L’objecte  del  present  contracte  està  finançat  amb  els  fons  interns  del  centre provinents  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  per  fons  obtinguts per  la  prestació  de serveis científico-tècnics.

CRG02/20
03-Mar-2020

SERVEI D’ANOTACIÓ D’ALT RENDIMENT DEL GENOMA HUMÀ I DE RATOLÍ A PARTIR DE FRAGMENTS LLARGS DE cDNA UTILITZANT SISTEMES DE SEQÜENCIACIÓ DE TERCERA GENERACIÓ PEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

L’objecte del present contracte forma part de la iniciativa GENCODE, finançada per l’Institut Nacional Americà de Recerca del Genoma Humà (“National Human Genome Research Institute”, NIH-NHGRI,  amb numero d’adjudicació U41HG007234).

CRG09/19
28-Jun-2019

SERVEIS D’EXECUCIÓ D’UN PROJECTE DE DIÀLEG PÚBLIC SOBRE L’ESTRATÈGIA DE RECERCA DEL CRG

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons provinents del projecte europeu ORION nº 741527, provinents de la Comissió Europea, dins el programa de recerca e innovació de la Unió Europea Horizon 2020

CRG08/19
30-Jul-2019

SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DELS ESPECTRÒMETRES DE MASSES, DEL HPLC I DEL SOFTWARE D’ANÀLISI DE DADES DE LA UNITAT DE PROTEÒMICA DEL CRG

CRG06/19
20-May-2019

SERVEIS DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DELS EQUIPS CIENTÍFICS DE LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

CRG04/19
15-May-2019

SERVEI DE SÍNTESIS D'OLIGONUCLEÒTIDS PELS LABORATORIS DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG).

CRG03/19
12-Apr-2019

SERVEI DE CALIBRACIÓ DE PIPETES, CALIBRACIÓ DE TERMOCICLADORS I INCUBADORS PER AL CENTRE NACIONAL D'ANÀLISI GENÒMICA (CNAG-CRG) PART DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG).

CRG20/18
11-Mar-2019

SERVEIS DE MANTENIMENT I RENOVACIÓ DE LLICÈNCIES DEL SOFTWARE CIENTÍFIC I DEL SISTEMA ERP DEL CRG

FinançamentL’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Cataluanya

 

CRG19/18
26-Mar-2019

SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DELS EQUIPS CIENTÍFICS DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

AWARD

FORMALIZATION

Finançament: El servei de suport i manteniment corresponent a l'equip Next500 amb el número de sèrie NS00645 del lot nº8 es troba finançat pels fons de la Comissió Europea rebuts mitjançant la convocatòria ERC-SYNERGY, mentre que els serveis relatius a la resta dels equips del lot nº 8 es troben finançats pels fons rebuts pel CRG per la prestació dels serveis cientificotècnics.
Els Lots nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 i 13 es financen amb els fons interns del centre provinents de fons obtinguts per la prestació dels serveis cientificotècnics.

CRG18/18
21-Dec-2018

SERVEIS DE MANTENIMENT I RENOVACIÓ DE LLICÈNCIES DEL SOFTWARE CIENTÍFIC I DEL SISTEMA ERP DEL CRG

UNSUCCESSFUL TENDER

Finançament: L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya

Pages