Services

ServicesServices

CRG04/16
25-May-2016
SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DELS MICROSCOPIS CONFOCALS DE LA UNITAT DE MICROSCOPIA EL CRG
 
CRG03/16
20-May-2016
SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DELS ANALITZADORS I SEPARADORS CEL.LULARS DE LA UNITAT DE CITOMETRIA DE FLUX CRG-UPF
 

CRG19/15
07-Dec-2015

SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DELS ESPECTRÒMETRES DE MASSES I DELS HPLC DE LA UNITAT DE PROTEÒMICA DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

CRG18/15
09-Dec-2015

SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DE LES SEQÜENCIADORES I CBOT INSTRUMENTS DE LA UNITAT DE GENÒMICA DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG) I DE LA UNITAT DE SEQÜENCIACIÓ DEL CENTRE NACIONAL D'ANÀLISI GENÒMIC (CNAG-CRG)

CRG10/15
30-Jun-2015

SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DEL SISTEMA D'EMMAGATZEMANTGE I DE LA SEVA AMPLIACIÓ CNAG-CRG

CRG08/15
22-Jun-2015

SERVEIS INFORMÀTICS PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN NOU SISTEMA D'INTRANET I PORTALS EXTERNS PEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

ANNOUNCEMENT AND DOCUMENTATION

AWARD

CRG07/15
08-Jun-2015

SERVEI DE RENTAT I ESTERILITZACIÓ DEL MATERIAL DE LABORATORI DEL CRG

ANNOUNCEMENT AND DOCUMENTATION

AWARD

CRG05/15
11-May-2015

SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS DEL GRUP III i IV

ANNOUNCEMENT AND DOCUMENTATION

AWARD

CRG04/15
06-May-2015

SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ PER LES DISCIPLINES D'HIGIENE I VIGILÀNCIA DE LA SALUT I L'ASSESSORAMENT ALIÈ PEL QUE FA A LES DISCIPLINES DE SEGURETAT, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA DEL CRG

CRG10/14
19-Dec-2014

SERVEI D'IMPLANTACIÓ DE LA PLATAFORMA TECNOLÒGICA DE GESTIÓ D'IDENTITATS ORACLE AL CRG

 

Pages