You are here

    • You are here:
    • Home > Transparency Portal

Transparency Portal

Transparency Portal

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) fa pública la següent informació:

Per més informació contactar: transparencia@crg.eu

Data d’actualització: 31/05/2019
Data de pròxima actualització: 30/09/2019
La informació de tots els apartats s’actualitza semestralment.