Suppliers

SuppliersSuppliers

CRG02/19
28-Jun-2019

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UN SISTEMA COMPOST PER UN ESPECTRÒMETRE DE MASSES (CUADRUPOLO+TRAMPA IONICA ORBITAL+TRAMPA IÒNICA LINEAL) I D'UN NANO-UHPLC PEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICASUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UN SISTEMA COMPOST PER UN ESPECTRÒMETRE DE MASSES (CUADRUPOLO+TRAMPA IONICA ORBITAL+TRAMPA IÒNICA LINEAL) I D'UN NANO-UHPLC PEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

L’objecte del present contracte està co-finançat, per una part, amb el finançament del “Fondo Europeo de Desarrollo Re­gional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 - Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 (referencia del proyecto de infraestructura (MCIU-AEI): EQC2018-005248-P)” i, per altra part, amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG01/19
24-May-2019

SUBMINISTRAMENT DE KITS ESPECÍFICS DE L'EQUIP CHROMIUM CONTROLLER PELS LABORATORIS DEL CRG

 
 

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG17/18
21-Nov-2018

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA D'EMMAGATZEMATGE REPLICAT DE GESTIÓ DEL CRG

 
 

CRG14/18
26-Mar-2019
SUBMINISTRAMENT DE KITS ESPECÍFICS DE L'EQUIP CHROMIUM CONTROLLER PER ALS LABORATORIS DEL CRG

 

CRG13/18
27-Sep-2018

SUBMINISTRAMENT DE PUNTES DE PIPETA I GUANTS PER ALS LABORATORIS DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

 
 

CRG11/18
16-Nov-2018

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UN SECUENCIADOR DE TERCERA GENERACIÓ BASAT EN NANOPORUS, EL SERVEI DE CERTIFICACIÓ PER PRESTAR SERVEIS I EL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE PEL CNAG-CRG

 

Financiació: El Lot nº 1 del present contracte es cofinança en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu FEDER Plurirregional d'Espanya (POPE) 2014-2020, essent el 50% restant de l’objecte del contracte cofinançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya. Els Lots nº 2 i nº 3 es financen amb els fons interns del centre provinents de fons obtinguts per la prestació dels serveis cientificotècnics.

 
                                                                             UNIÓN EUROPEA
CRG09/18
03-Aug-2018
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UN SISTEMA BASAT EN MICROFLUIDS PER AILLAR I MARCAR DE FORMA DISTINTIVA CÈL.LULES I MOLÈCULES INDIVIDUALS
 
 

Finançament: Amb posterioritat a l'adjudicació i formalització del contracte s'ha vist la necessitat d'incloure la present contractació en el marc del Programa Operatiu Inversió en Creixement i Ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020, el qual finançarà el 50% del cost del contracte executat, que serà cofinançat al 50% amb fons intern del centre.

 

 

CRG02/18
02-Mar-2018

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DEL PARC D'ORDINADORS DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

 
 

CRG01/18
28-Feb-2018
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TRES MICROSCOPIS PER A LA UNITAT TISSUE ENGINEERING DEL CRG
 

  

CRG16/17
27-Dec-2017
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UN SISTEMA DE SEQÜENCIACIÓ MASSIVA I D'UN UPGRADE DE DOS SEQÜENCIADORS EXISTENTS PEL CRG

Pages