Suppliers

SuppliersSuppliers

CRG01/15
25-Jan-2015

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA D'ESPECTROMETRÍA DE MASSES AMB TRES TIPUS D'ANALITZADORS DE MASSA PER L'IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE PEPTIDS I PROTEINES EN EXTRACTES CEL·LULARS

CRG11/14
19-Dec-2014

SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES ORACLE EBUSINESS SUITE PEL CRG

CRG06/14
09-Oct-2014

SUBMINISTRAMENT I INSTAL•LACIÓ D'UNA ULTRACENTRÍFUGA I DE ROTORS PER ULTRACENTRÍFUGUES I CENTRÍFUGUES D'ALTA VELOCITAT PER L'AMPLIACIÓ DEL PARC DE CENTRIFUGACIÓ DEL CRG

 
 

CRG05/14
01-Oct-2014

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIPAMENT CIENTÍFIC "SEQÜENCIADOR DE POIATA AMB SISTEMA D'AMPLIFICACIÓ DE LLIBRERIES INTEGRAT" DEL CRG

CRG01/14
27-Feb-2014

SUBMINISTRAMENT I INSTAL•LACIÓ DE L'EQUIPAMENT CIENTÍFIC "LIVE CELL IMAGING WIDEFIELD SYSTEM" DEL CRG

CRG12/13
04-Mar-2014

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO D'UNA AMPLIACIO PER L'EMMAGATZEMATGE CIENTÍFIC PRIMARI I L'EMMAGATZEMATGE CIENTÍFIC REDUNDAT DEL CRG

 
 
CRG11/ 13
23-Dec-2013

SUBMINISTRAMENT I INSTAL•LACIÓ DE L’EQUIPAMENT CIENTIFIC “TOTAL INTERNAL REFLECTION MICROSCOPE FOR SIMULTANEOUS THREE COLOUR IMAGING

CRG05/13
03-May-2013

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UNA NOVA PLATAFORMA REDUNDANT DE HARDWARE PELS SERVEIS D'ORACLE ERP, COMUNICACIONS UNIFICADES I VIRTUALITZACIÓ MITJANÇANT VMWARE

CRG04/13
15-Apr-2013

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE L’EQUIPAMENT CIENTIFIC "SISTEMA PER L’ANALISI D’INTERACCIONS BIOMOLECULARS" DEL CRG

CRG03/13
21-Mar-2013

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE L’EQUIPAMENT CIENTIFIC SEQÜENCIADOR D’ALT RENDIMENT PEL CRG

Pages