Suppliers

SuppliersSuppliers

CRG17/15
30-Nov-2015

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA DE DETECCIÓ COMPOST PER UN DETECTOR MULTIANGULAR DE DISPERSIÓ DE LLUM I D'UN REFRACTÒMETRE DIFERENCIAL
DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

AWARD

FORMALIZATION

CRG16/15
24-Nov-2015

SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES DE LABORATORI ESPECÍFICS PELS LABORATORIS DEL CRG

ANNOUNCEMENT AND DOCUMENTATION

AWARD

FORMALIZATION

CRG14/15
28-Sep-2015

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UN SISTEMA DE ARCHIVING PEL CLÚSTER DE CÀLCUL CIENTÍFIC DEL CNAG-CRG

ANNOUNCEMENT AND DOCUMENTATION

AWARD

FORMALIZATION

 
CRG13/15
23-Sep-2015

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE LA AMPLIACIÒ DE NODES DE GPU’s DEL CLÚSTER DE CÁLCUL CIENTÍFIC DE CNAG-CRG

ANNOUNCEMENT AND DOCUMENTATION

AWARDFORMALIZATION

CRG12/15
28-Sep-2015

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CATORZE SERVIDORS PER A LA PLATAFORMA "RD-CONNECT" DE CNAG-CRG

ANNOUNCEMENT AND DOCUMENTATION

AWARD

FORMALIZATION

CRG11/15
31-Jul-2015

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L'AMPLIACIÓ DEL CLÚSTER DE CÀLCUL I DE L'EMMAGATZEMATGE
CIENTÍFIC DEL CNAG‐CRG

ANNOUNCEMENT AND DOCUMENTATION

AWARD

FORMALIZATION

CRG09/15
23-Jul-2015

SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES DE LABORATORI ESPECIFICS D'AFFYMETRIX PEL CRG

AWARD
FORMALIZATION

CRG06/15
11-Jun-2015

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIPAMENT "SEQÜENCIADOR DE POIATA AMB SISTEMA D'AMPLIFICACIÓ DE LLIBRERIA INTEGRAT" DEL CRG

AWARD
FORMALIZATION

 

CRG03/15
30-Mar-2015

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA AMPLIACIÓ PER L'EMMAGATZEMATGE CIENTÍFIC PRIMARI I L'EMMAGATZEMATGE CIENTÍFIC REDUNDAT DEL CRG

ANNOUNCEMENT AND DOCUMENTATION
AWARD
FORMALIZATION

CRG02/15
27-Mar-2015

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MICROSCOPI AMB APAGAT MITJANÇANT EMISSIÓ ESTIMULADA (STED) EN 3D AMB TRES LASERS D'APAGAT PEL CRG

ANNOUNCEMENT AND DOCUMENTATION
AWARD
FORMALIZATION

 

Pages