Suppliers

Suppliers

Tramitació d’emergència per l’adquisició del material per realitzar tests de detecció massiva de COVID-19
09-Apr-2020

CRG04/20
22-Jun-2020

SUBMINISTRAMENT PER LA RENOVACIÓ DEL PARC D´ORDINADORS PERSONALS DEL CRG

L’objecte del present contracte es troba finançat per fons interns del CRG provinents de la Generalitat de Catalunya, així com pels projectes competitius dels grups de recerca que sol·licitin l’adquisició dels equips informàtics objecte de contractació.

CRG01/20
09-Jun-2020

SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES DE LABORATORI ESPECÍFICS DE SEQÜENCIACIÓ PELS LABORATORIS DE LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del Centre provinents de la Generalitat de Catalunya, del Ministeri de Ciència i Innovació, de l’Institut de Salud Carlos III, de la Comissió Europea i per fons obtinguts per la prestació de serveis científico-tècnics.

CRG12/19
20-Nov-2019

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN CITÒMETRE ANALITZADOR ESPECTRAL PER A LA UNITAT DE CITOMETRIA DE FLUX DEL CRG

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons provinents de la prestació de serveis científico-tècnics i amb fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya

CRG11/19
22-Nov-2019

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN NOU INSTRUMENT DE SEQÜENCIACIÓ D’ADN D'ÚLTIMA GENERACIÓ PER AL CENTRE NACIONAL D'ANÀLISI GENÒMICA (CNAG), PART DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

    

L’objecte del present contracte està cofinançat de la següent manera: en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent, 2014-2020, Feder-MCIU (PROJECTE 006818), Referència Oficial ICTS-2017-04-CRG-2; essent el 50% restant cofinançat amb fons interns del centre, provinents de la prestació de serveis científico-tècnics.

CRG10/19
21-Oct-2019

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UNA PLATAFORMA ROBÒTICA DE PIPETEIG I MANEIG DE LÍQUIDS PER AL CRG.

 

 

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya

CRG05/19
09-Jul-2019

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA AMPLIACIÓ DE LA CAPACITAT D'EMMAGATZEMATGE DEL CLÚSTER DE COMPUTACIÓ CIENTÍFICA DEL CNAG - CRG

L’objecte del present contracte està finançat de la següent manera:

Lot núm. 1 del present contracte: es cofinança en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins el Projecte d’Ampliació de la capacitat de càlcul i d’emmagatzemament de dades massives de genòmica amb referència, IU16-006344 en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb participació de la Generalitat de Catalunya, essent el 50% restant cofinançat amb fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

Lots núm. 2, 3 i 4 del present contracte: amb els fons interns del centre provinents del projecte del ISCIII del Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades - ISCIII.

CRG02/19
28-Jun-2019

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UN SISTEMA COMPOST PER UN ESPECTRÒMETRE DE MASSES (CUADRUPOLO+TRAMPA IONICA ORBITAL+TRAMPA IÒNICA LINEAL) I D'UN NANO-UHPLC PEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICASUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UN SISTEMA COMPOST PER UN ESPECTRÒMETRE DE MASSES (CUADRUPOLO+TRAMPA IONICA ORBITAL+TRAMPA IÒNICA LINEAL) I D'UN NANO-UHPLC PEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

L’objecte del present contracte està co-finançat, per una part, amb el finançament del “Fondo Europeo de Desarrollo Re­gional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 - Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 (referencia del proyecto de infraestructura (MCIU-AEI): EQC2018-005248-P)” i, per altra part, amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG01/19
24-May-2019

SUBMINISTRAMENT DE KITS ESPECÍFICS DE L'EQUIP CHROMIUM CONTROLLER PELS LABORATORIS DEL CRG

 
 

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG17/18
21-Nov-2018

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA D'EMMAGATZEMATGE REPLICAT DE GESTIÓ DEL CRG

 
 

CRG14/18
26-Mar-2019
SUBMINISTRAMENT DE KITS ESPECÍFICS DE L'EQUIP CHROMIUM CONTROLLER PER ALS LABORATORIS DEL CRG

 

Pages