Services

ServicesServices

CRG14/22
28-Dec-2022

SERVEIS DE PREVENCIÓ ALIÈ, CAE I SEGURETAT I SALUT EN OBRA PER LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

CRG11/22
19-Dec-2022

SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS DEL GRUP III, IV, QUÍMICS I ALTRES RESIDUS

Finançament: L’objecte del present contracte es troba finançat per fons interns del CRG provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG08/22
25-Jul-2022

SERVEIS DE SUPORT I MANTENIMIENT DELS EQUIPS CIENTÍFICS DEL CNAG-CRG

FINANÇAMENT: L’objecte del present contracte estarà finançat, per cadascun dels seus 11 lots, amb fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya i per fons obtinguts per la prestacióde serveis cientíico-tènics.
 

CRG17/21
15-Dec-2021

SERVEIS DE SUPORT I MANTENIMENT DELS EQUIPS CIENTÍFICS DEL CRG

L’objecte del present contracte estarà finançat, per cadascun dels seus 33 lots, amb fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya i/o per fons obtinguts per la prestació de serveis científico-tècnics

CRG15/21
22-Nov-2021

SERVEIS DE RENTAT I ESTERILITZACIÓ DE MATERIAL DE LABORATORI I SUPORT AUXILIAR DE MANTENIMENT DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del Centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG14/21
03-Nov-2021

SERVEI DE PERSONAL EXTERN ESPECIALITZAT PER MAGATZEM I PER RECEPCIÓ PEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

Contracte reservat a Centres Especials de Treball d’Inserció Social (CETIS) o a Empreses d’Inserció (EI)

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya

CRG13/21
13-Oct-2021

SERVEIS D’ADMINISTRACIO DE PERSONAL: GESTIÓ DE NÒMINES, CONTRACTACIONS I ASSESSORAMENT EN MATERIA LABORAL DEL CRG

CRG11/21
06-Aug-2021

SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DELS SISTEMES D’EMMAGATZEMATGE  DE  DADES DEL CRG I DEL CNAG-CRG, I DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS TALLAFOCS  DEL CRG

Els lots 1, 2 i 3 del present contracte estan finançats 100% amb fons interns del Centre provinents de la Generalitat de Catalunya i per fins obtinguts per la prestació de serveis científic-tècnics.

CRG07/21
20-Apr-2021

SERVEIS RELATIUS AL MANTENIMENT I RENOVACIÓ DE LES LLICÈNCIES DE SOFTWARE DEL SISTEMA ERP ORACLE DEL CRG

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del Centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG06/21
11-May-2021

SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ DE PERSONAL: GESTIÓ DE NÒMINES, CONTRACTACIONS I ASSESSORAMENT EN MATERIA LABORAL DEL CRG

L’objecte del present contracte es troba finançat per fons interns del CRG provinents de la Generalitat de Catalunya

Pages