Services

ServicesServices

CRG11/23
11-Dec-2023

SERVEIS DE SUPORT I MANTENIMENT DELS EQUIPS CIENTÍFICS DEL CRG.

CRG08/23
25-Jul-2023

SERVEIS D’AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

CRG07/23
19-Jul-2023

SERVEIS DE SUPORT I MANTENIMIENT DELS SISTEMES INFORMÀTICS PER LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

CRG06/23
19-Jun-2023

SERVEI DE SUPORT DE MANTENIMENT I LOGÍSITICA PER LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

CRG14/22
28-Dec-2022

SERVEIS DE PREVENCIÓ ALIÈ, CAE I SEGURETAT I SALUT EN OBRA PER LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

CRG11/22
19-Dec-2022

SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS DEL GRUP III, IV, QUÍMICS I ALTRES RESIDUS

Finançament: L’objecte del present contracte es troba finançat per fons interns del CRG provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG08/22
25-Jul-2022

SERVEIS DE SUPORT I MANTENIMIENT DELS EQUIPS CIENTÍFICS DEL CNAG-CRG

FINANÇAMENT: L’objecte del present contracte estarà finançat, per cadascun dels seus 11 lots, amb fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya i per fons obtinguts per la prestacióde serveis cientíico-tènics.
 

CRG17/21
15-Dec-2021

SERVEIS DE SUPORT I MANTENIMENT DELS EQUIPS CIENTÍFICS DEL CRG

L’objecte del present contracte estarà finançat, per cadascun dels seus 33 lots, amb fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya i/o per fons obtinguts per la prestació de serveis científico-tècnics

CRG15/21
22-Nov-2021

SERVEIS DE RENTAT I ESTERILITZACIÓ DE MATERIAL DE LABORATORI I SUPORT AUXILIAR DE MANTENIMENT DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del Centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG14/21
03-Nov-2021

SERVEI DE PERSONAL EXTERN ESPECIALITZAT PER MAGATZEM I PER RECEPCIÓ PEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

Contracte reservat a Centres Especials de Treball d’Inserció Social (CETIS) o a Empreses d’Inserció (EI)

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya

Pages