Services

ServicesServices

CRG01/21
11-Feb-2021

Servei de Manteniment i Renovació de les Lllicències de Software del Sistema ERP ORACLE del CRG

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del Centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG11/20
02-Dec-2020

SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES ORACLE, MANTENIMENT, SUPORT I DESENVOLUPAMENT EN L'ENTORN E-BUSINESS SUITE I SUPORT I SUBMINISTRAMENT PER LA RENOVACIÓ DE LLICÈNCIES A ORACLE PBCS (PLANNING AND BUDGETING CLOUD SERVICE) DEL SISTEMA DE GESTIÓ ERP ORACLE DEL CRG

L’objecte del present contracte està finançat amb subvencions anuals per a funcionament del centre de la Generalitat de Catalunya.

CRG10/20
30-Sep-2020

SERVEIS D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG09/20
21-Jul-2020

SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DE MICROSCOPIS CONFOCALS, MULTIFOTÓ I STED DE LA UNITAT DE MICROSCOPIA ÒPTICA AVANÇADA DEL CRG

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya i per fons obtinguts per la prestació de serveis científico-tècnics.

CRG08/20
07-Aug-2020

SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ, CAE I SEGURETAT I SALUT EN OBRA PER LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

CRG05/20
27-Jul-2020

SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DELS ANALITZADORS I SEPARADORS CEL.LULARS DE LA UNITAT DE CITOMETRIA DE FLUX CRG-UPF

CRG02/20
03-Mar-2020

SERVEI D’ANOTACIÓ D’ALT RENDIMENT DEL GENOMA HUMÀ I DE RATOLÍ A PARTIR DE FRAGMENTS LLARGS DE cDNA UTILITZANT SISTEMES DE SEQÜENCIACIÓ DE TERCERA GENERACIÓ PEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

CRG09/19
28-Jun-2019

SERVEIS D’EXECUCIÓ D’UN PROJECTE DE DIÀLEG PÚBLIC SOBRE L’ESTRATÈGIA DE RECERCA DEL CRG

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons provinents del projecte europeu ORION nº 741527, provinents de la Comissió Europea, dins el programa de recerca e innovació de la Unió Europea Horizon 2020

CRG08/19
30-Jul-2019

SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DELS ESPECTRÒMETRES DE MASSES, DEL HPLC I DEL SOFTWARE D’ANÀLISI DE DADES DE LA UNITAT DE PROTEÒMICA DEL CRG

CRG06/19
20-May-2019

SERVEIS DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DELS EQUIPS CIENTÍFICS DE LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

Pages