You are here

    • You are here:
    • Home > Events > Workshop: Breaking Barriers: Empowering Women, Minorities and LGTBIAQ+ in Science

Workshop: Breaking Barriers: Empowering Women, Minorities and LGTBIAQ+ in Science

Workshop: Breaking Barriers: Empowering Women, Minorities and LGTBIAQ+ in ScienceWorkshop: Breaking Barriers: Empowering Women, Minorities and LGTBIAQ+ in Science

09/11/2023
Add to Calendar

Workshop: Breaking Barriers: Empowering Women, Minorities and LGTBIAQ+ in Science

Charles Darwin Room (PRBB), Dr. Aiguader 88, 08003 Barcelona
CATALÀ | ESPAÑOL 
 

A 90-minute co-creation workshop to detect discriminations and find ways to fight them is open to all PRBB residents. 
 
Next 18th of November is the International Day of LGTBIAQ+ People in STEM.  

To commemorate this day, and as part of a wider campaign that the PRBB Equality, Diversity and Inclusion Committee is preparing about general discrimination/harassment of people working in science, a workshop entitled “Breaking Barriers: Empowering Women, Minorities and LGTBIQA+ in Science” will take place on November 9th, at 11’30h. 
 
In this 90-minute workshop we will aim to reflect together and co-create messages to work against discriminatory situations in science. 
 
If you have felt or seen discrimination in your workplace and want to help make a change and improve the environment for all, come and help us find ways to fight against discrimination. This co-creation event is open to all the community of the PRBB. Places are limited, please register here to ensure yours! 
 
The workshop has been jointly organised by the LGTBIAQ+@PRBB group, the CRG Gender Balance Committee and the PRBB Equality, Diversity and Inclusion Committee
 
What: Breaking Barriers: Empowering Women, Minorities and LGTBIQA+ in Science 
When: November 9th, 11’30 to 1pm 
Where: Charles Darwin Room (PRBB) 
Registration: https://bit.ly/breakingbarriersPRBB 
 


CATALÀ

Taller “Breaking Barriers: Empowering Women, Minorities and LGTBIAQ+ in Science”, 9 de novembre 

Un taller de cocreació de 90 minuts per detectar discriminacions i trobar maneres de combatre-les està obert a tots els i les residents del PRBB. 

El proper 18 de novembre és el Dia Internacional de les Persones LGTBIAQ+ a STEM. 
 
Per commemorar aquest dia, i com a part d'una campanya més àmplia que el Comité d'Igualtat, Diversitat i Inclusió del PRBB està preparant contra la discriminació/assetjament cap a les persones que treballen a la ciència, el 9 de novembre a les 11'30h se celebrarà un taller titulat “Trencant barreres: empoderant les dones, les minories i la LGTBIAQ+ a la ciència”. 
 
En aquest taller de 90 minuts buscarem reflexionar conjuntament i co-crear missatges per treballar contra situacions discriminatòries a la ciència. El taller estarà dirigit en anglès, però les discussions en grup poden ser també en català o castellà, segons les persones participants.
   
Si has sentit o vist discriminació al teu lloc de treball, i vols ajudar a fer un canvi i millorar l'entorn per a tots, vine i ajuda'ns a trobar maneres de lluitar contra la discriminació. Aquest esdeveniment de cocreació és obert a tota la comunitat del PRBB. Les places són limitades, registra't aquí per assegurar la teva! 
 
El taller l'han organitzat conjuntament el grup LGTBIAQ+@PRBB, el Comitè d'Igualtat de Gènere del CRG i la Comité d'Igualtat, Diversitat i Inclusió del PRBB
 
Què: Trencant barreres: empoderant les dones, les minories i les persones LGTBIAQ+ a la ciència 
Quan: 9 de novembre, de 11.30 a 13.00 hores 
On: Sala Charles Darwin (PRBB) 
Inscripcióhttps://bit.ly/breakingbarriersPRBB 
 


ESPAÑOL

Taller “Breaking Barriers: Empowering Women, Minorities and LGTBIAQ+ in Science”, 9 de noviembre 

Un taller de cocreación de 90 minutos para detectar discriminaciones y encontrar formas de combatirlas está abierto a todos los residentes del PRBB.  
 
El próximo 18 de noviembre es el Día Internacional de las Personas LGTBIAQ+ en STEM
 
Para conmemorar este día, y como parte de una campaña más amplia que el Comité de Igualdad, Diversidad e Inclusión del PRBB está preparando contra la discriminación/acoso hacia las personas que trabajan en la ciencia, el 9 de noviembre a las 11'30h se celebrará un taller titulado “Rompiendo barreras: empoderando a las mujeres, las minorías y la LGTBIAQ+ en la ciencia”.  
 
En este taller de 90 minutos buscaremos reflexionar conjuntamente y cocrear mensajes para trabajar contra situaciones discriminatorias en la ciencia. El taller se conducirá en inglés, però las discusiones en grupo pueden ser también en castellano o catalán, según las persones participantes.
 
Si has sentido o visto discriminación en tu lugar de trabajo, y quieres ayudar a hacer un cambio y mejorar el entorno para todos, ven y ayúdanos a encontrar formas de luchar contra la discriminación. Este evento de cocreación está abierto a toda la comunidad del PRBB. Las plazas son limitadas, ¡regístrate aquí para asegurar la tuya! 
 
El taller ha sido organizado conjuntamente por el grupo LGTBIAQ+@PRBB, el Comité de Igualdad de Género del CRG y la Comité de Igualdad, Diversidad e Inclusión del PRBB
 
Qué: Rompiendo barreras: empoderando a las mujeres, las minorías y las personas LGTBIAQ+ en la ciencia 
Cuándo: 9 de noviembre, de 11.30 a 13.00 horas 
Dónde: Sala Charles Darwin (PRBB) 
Inscripciónhttps://bit.ly/breakingbarriersPRBB