You are here

    • You are here:
    • Home > Suppliers

Suppliers

Suppliers

CRG01/19
24-MAIG-2019

SUBMINISTRAMENT DE KITS ESPECÍFICS DE L'EQUIP CHROMIUM CONTROLLER PELS LABORATORIS DEL CRG

 
 
 
 
CRG17/18

21-NOVEMBRE-2018

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA D'EMMAGATZEMATGE REPLICAT DE GESTIÓ DEL CRG

 
 
 
CRG14/18
26-MARÇ-2019
 
SUBMINISTRAMENT DE KITS ESPECÍFICS DE L'EQUIP CHROMIUM CONTROLLER PER ALS LABORATORIS DEL CRG

 

 
 
 
CRG13/18

27-SETEMBRE-2018

SUBMINISTRAMENT DE PUNTES DE PIPETA I GUANTS PER ALS LABORATORIS DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

 
 
CRG11/18

16-NOVEMBRE-2018 13:15 H

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UN SECUENCIADOR DE TERCERA GENERACIÓ BASAT EN NANOPORUS, EL SERVEI DE CERTIFICACIÓ PER PRESTAR SERVEIS I EL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE PEL CNAG-CRG

 

Financiació: El Lot nº 1 del present contracte es cofinança en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu FEDER Plurirregional d'Espanya (POPE) 2014-2020, essent el 50% restant de l’objecte del contracte cofinançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya. Els Lots nº 2 i nº 3 es financen amb els fons interns del centre provinents de fons obtinguts per la prestació dels serveis cientificotècnics.

           
                                                                             UNIÓN EUROPEA
 
 
CRG09/18

03-AGOST-2018

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UN SISTEMA BASAT EN MICROFLUIDS PER AILLAR I MARCAR DE FORMA DISTINTIVA CÈL.LULES I MOLÈCULES INDIVIDUALS
 
 

Finançament: Amb posterioritat a l'adjudicació i formalització del contracte s'ha vist la necessitat d'incloure la present contractació en el marc del Programa Operatiu Inversió en Creixement i Ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020, el qual finançarà el 50% del cost del contracte executat, que serà cofinançat al 50% amb fons intern del centre.

 
 
 
CRG02/18

02-MARÇ-2018

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DEL PARC D'ORDINADORS DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

 
 
 
 
CRG01/18

28-FEBRER-2018 10:30 AM

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TRES MICROSCOPIS PER A LA UNITAT TISSUE ENGINEERING DEL CRG
 
 
 
 
 
CRG16/17

27-DESEMBRE-2017 11:15 AM

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UN SISTEMA DE SEQÜENCIACIÓ MASSIVA I D'UN UPGRADE DE DOS SEQÜENCIADORS EXISTENTS PEL CRG
 
 
       UNIÓN EUROPEA
 
CRG15/17

27-DESEMBRE-2017 10:15 AM

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE DOS INSTRUMENTS D'ELECTROFORESI CAPIL·LAR EN PARAL·LEL AUTOMATITZADA D'ALTA RESOLUCIO PER AL CRG I EL CNAG-CRG
 
 
 
 
 
 
 
CRG13/17

17-NOV-2017 12:30 AM

SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES DE LABORATORI ESPECÍFICS PELS LABORATORIS DEL CRG
 
 
 
 
 
 
CRG11/17

02-OCT-2017 17:30 AM

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UN SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA (FPLC) DEL CRG
 
 
 
 
 
CRG05/17

22-MARÇ-2017 / 13:00 AM

 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UN MICROSCOPI DE SUPER RESOLUCIÓ BASAT EN STORM DEL CRG
 
 
 
 
          
 
 
 
 
CRG03/17

01-MARÇ-201712:00 AM

 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UN UPGRADE PER A UN MICROSCOPI DEL CRG
 
 
 
 
 
CRG08/16

22-NOV-2016 12:00 AM

 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DEL PARC D'ORDINADORS PERSONALS DEL CRG
 
 
 
 
CRG06/16

04-AUG-2016 11:30 AM

SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES DE LABORATORI CUSTOMITZATS PER A LA CAPTURA DE REGIONS GENÒMIQUES PER A LA UNITAT CENTRE NACIONAL D'ANÀLISI GENÒMIC DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CNAG-CRG)

ANNOUNCEMENT AND DOCUMENTATION

AWARD

FORMALIZATION

 

CRG02/16

31-MAR-2016

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE L'AMPLIACIÓ DEL CLÚSTER DE CÀLCUL DEL CNAG-CRG

ANNOUNCEMENT AND DOCUMENTATION

AWARD

FORMALIZATION

CRG01/16

30-MAR-2016

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS SECUENCIADORES DE ADN DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA EL CRG

ANNOUNCEMENT AND DOCUMENTATION

AWARD

FORMALIZATION

 

CRG20/15

30-DIC-2015 12:30

SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES DE LABORATORI ESPECÍFICS PELS LABORATORIS DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

AWARD

FORMALIZATION

 

CRG17/15

30-NOV-2015 18:30

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA DE DETECCIÓ COMPOST PER UN DETECTOR MULTIANGULAR DE DISPERSIÓ DE LLUM I D'UN REFRACTÒMETRE DIFERENCIAL
DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

AWARD

FORMALIZATION
 

CRG16/15

24-NOV-2015 11:15 PM

SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES DE LABORATORI ESPECÍFICS PELS LABORATORIS DEL CRG

ANNOUNCEMENT AND DOCUMENTATION

AWARD

FORMALIZATION

 
CRG14/15

28-SEP-2015 12:30 PM

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UN SISTEMA DE ARCHIVING PEL CLÚSTER DE CÀLCUL CIENTÍFIC DEL CNAG-CRG

ANNOUNCEMENT AND DOCUMENTATION

AWARD

FORMALIZATION

 

 
CRG13/15

23-SEP-2015 12:30 PM

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE LA AMPLIACIÒ DE NODES DE GPU’s DEL CLÚSTER DE CÁLCUL CIENTÍFIC DE CNAG-CRG

ANNOUNCEMENT AND DOCUMENTATION

AWARD

FORMALIZATION

 

CRG12/15

28-SEP-2015 12:30 PM

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CATORZE SERVIDORS PER A LA PLATAFORMA "RD-CONNECT" DE CNAG-CRG

ANNOUNCEMENT AND DOCUMENTATION

AWARD

FORMALIZATION

 

CRG11/15

31-JUL-2015 04:30 PM

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L'AMPLIACIÓ DEL CLÚSTER DE CÀLCUL I DE L'EMMAGATZEMATGE
CIENTÍFIC DEL CNAG‐CRG

ANNOUNCEMENT AND DOCUMENTATION

AWARD

FORMALIZATION

 
 
CRG09/15

23-JUL-2015 02:00 PM

SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES DE LABORATORI ESPECIFICS D'AFFYMETRIX PEL CRG

AWARD
FORMALIZATION

 
CRG06/15

11-JUN-2015 02:00 PM

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIPAMENT "SEQÜENCIADOR DE POIATA AMB SISTEMA D'AMPLIFICACIÓ DE LLIBRERIA INTEGRAT" DEL CRG

AWARD
FORMALIZATION

 
CRG03/15

30-MAR-2015 04:30 PM

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA AMPLIACIÓ PER L'EMMAGATZEMATGE CIENTÍFIC PRIMARI I L'EMMAGATZEMATGE CIENTÍFIC REDUNDAT DEL CRG

ANNOUNCEMENT AND DOCUMENTATION
AWARD
FORMALIZATION

 
CRG02/15

27-MAR-2015 13:00 AM

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MICROSCOPI AMB APAGAT MITJANÇANT EMISSIÓ ESTIMULADA (STED) EN 3D AMB TRES LASERS D'APAGAT PEL CRG

ANNOUNCEMENT AND DOCUMENTATION
AWARD
FORMALIZATION

 
 
CRG01/15

26-JAN-2015 10:00 AM

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA D'ESPECTROMETRÍA DE MASSES AMB TRES TIPUS D'ANALITZADORS DE MASSA PER L'IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE PEPTIDS I PROTEINES EN EXTRACTES CEL·LULARS

CRG11/14

19-DEC-2014 01:15 PM

SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES ORACLE EBUSINESS SUITE PEL CRG

 
CRG06/14

09-OCT-2014 08:15 AM

SUBMINISTRAMENT I INSTAL•LACIÓ D'UNA ULTRACENTRÍFUGA I DE ROTORS PER ULTRACENTRÍFUGUES I CENTRÍFUGUES D'ALTA VELOCITAT PER L'AMPLIACIÓ DEL PARC DE CENTRIFUGACIÓ DEL CRG

 
 
 
CRG05/14

01-OCT-2014 12:40 AM

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIPAMENT CIENTÍFIC "SEQÜENCIADOR DE POIATA AMB SISTEMA D'AMPLIFICACIÓ DE LLIBRERIES INTEGRAT" DEL CRG

 
CRG01/14

27-FEB-2014 05:40 PM

SUBMINISTRAMENT I INSTAL•LACIÓ DE L'EQUIPAMENT CIENTÍFIC "LIVE CELL IMAGING WIDEFIELD SYSTEM" DEL CRG

 
CRG12/13

04-MAR-2014 05:37 PM

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO D'UNA AMPLIACIO PER L'EMMAGATZEMATGE CIENTÍFIC PRIMARI I L'EMMAGATZEMATGE CIENTÍFIC REDUNDAT DEL CRG

 
CRG11/ 13

23-DEC-2013 09:47 AM

SUBMINISTRAMENT I INSTAL•LACIÓ DE L’EQUIPAMENT CIENTIFIC “TOTAL INTERNAL REFLECTION MICROSCOPE FOR SIMULTANEOUS THREE COLOUR IMAGING

 
CRG05-13

03-MAY-2013 02:02 PM

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UNA NOVA PLATAFORMA REDUNDANT DE HARDWARE PELS SERVEIS D'ORACLE ERP, COMUNICACIONS UNIFICADES I VIRTUALITZACIÓ MITJANÇANT VMWARE

 
CRG04-13

15-APR-2013 03:13 PM

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE L’EQUIPAMENT CIENTIFIC "SISTEMA PER L’ANALISI D’INTERACCIONS BIOMOLECULARS" DEL CRG

 
CRG03-13

21-MAR-2013 04:48 PM

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE L’EQUIPAMENT CIENTIFIC SEQÜENCIADOR D’ALT RENDIMENT PEL CRG

 
CRG02-13

21-FEB-2013 01:28 PM

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DELS EQUIPAMENTS CIENTÍFICS QUADRUPOLE-TIME-OF-FLIGHT I NANO-UHPLC

 
CRG01-13

25-JAN-2013 11:16 AM

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UN CLUSTER DE CÀLCUL PEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

 
CRG06-12

03-DEC-2012 04:37 PM

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE L'EQUIPAMENT CIENTÍFIC "LASER CUTTING SYSTEM"

 
CRG04-12

17-JUL-2012 08:46 AM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA AMPLIACIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO CIENTÍFICO PRIMARIO Y EL ALMACENAMIENTO CIENTÍFICO REDUNDADO DEL CENTRO REGULACIÓN GENÓMICA

 
CRG03-12

16-OCT-2012 07:46 AM

SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE LABORATORIO ESPECÍFICOS PARA LOS LABORATORIOS DEL CRG

 
CRG02-12

24-MAY-2012 01:18 PM

Subministrament i Instal.lació dels Equipaments Científics “Upgrade for Sted Microscope” i “Upgrade for two Photon Systems” del Centre Regulació Genòmica

 
CRG01-12

15-MAY-2012 10:58 AM

Subministrament i Instal•lació de l’Equipament Científic “Super Resolution Microscope Based on GSDIM Technology” del Centre de Regulació Genòmica

 
CRG06-11

29-DEC-2011 10:42 AM

Subministrament i Instal.lació d'Infraestructura d'emmagatzematge replicat de Gestió a favor del CRG

 
CRG05-11

23-DEC-2011 01:55 PM

Suministro e instalación de los equipamientos científicos Sistema de separación celular de 5 láseres y Analizador de 4 láseres del CRG

 
CRG03-11

21-JUL-2011 02:12 PM

SUPPLY AND INSTALLATION OF THE SCIENTIFIC DATA STORAGE REPLICATION INFRASTRUCTURE, SECURITY SOLUTION AND NETWORKING RENEWAL

 
CRG02-11

11-MAY-2011 06:07 PM

SUPPLY AND INSTALLATION OF THE SCIENTIFIC EQUIPMENTS TRIPLE-QUADRUPOLE-LINEAR ION TRAP AND NANO-HPLC OF THE CRG

 
CRG11-10

24-DEC-2010 01:59 PM

SUPPLY AND INSTALLATION OF A HIGH DENSITY STORAGE SOLUTION

 
CRG10-10

30-DEC-2010 06:08 PM

MICROSCOPY SYSTEM FOR EXPERIMENTS WITH LIVING CELLS

 
CRG06-10

20-MAY-2010 06:16 PM

SUPPLY OF A GENOME-WIDE DNA ANALYSIS BEADCHIPS

 
CRG-05-10

19-MAY-2010 05:41 PM

SUPPLY AND INSTALLATION OF AN ARRAY SCANNER

 
CRG-04-10

13-APR-2010 05:56 PM

SUPPLY AND INSTALLATION OF A HIGH THROUGHPUT GENETIC ANALYSIS SYSTEM AND CLUSTER STATION FOR HT SEQUENCING

 
CRG-03-10

06-MAY-2010 10:32 AM

SUPPLY AND INSTALLATION OF A STIMULATED EMISSION DEPLETION WITH CONTINUOUS WAVE CONFOCAL MICROSCOPE

 
CRG-02-10

17-MAY-2010 09:55 AM

SUPPLY AND INSTALLATION OF A "PROTEIN, RNA AND DNA AUTOMATIC ANALYZER"

 
CRG-01-10

04-MAY-2010 06:05 PM

SUPPLY AND INSTALLATION OF A 2,000 mm ROBOTIZED CLONING PLATFORM

 
CRG-17-09

20-JAN-2010 01:42 PM

SUPPLY AND INSTALLATION OF A WEB SERVER

 
CRG-16-09

20-JAN-2010 01:37 PM

SUPPLY AND INSTALLATION OF ONE COMPUTING CLUSTER AND TWO COMPUTING SERVERS

 
CRG-15-09

25-NOV-2009 12:23 PM

SUPPLY AND INSTALLATION OF A HIGH-DENSITY STORAGE SOLUTION

 
CRG-13-09

15-OCT-2009 06:26 PM

SUPPLY AND INSTALLATION OF A MASS SPECTROMETRY SYSTEM

 
CRG-10-09

23-JUN-2010 08:12 AM

SUPPLY AND INSTALLATION OF A MOLECULAR INTERACTION ANALYSIS AND CHARACTERIZATION SYSTEM

 
CRG-08-09

24-MAR-2009 08:52 AM

SUPPLY AND INSTALLATION OF A FLUORESCENCE CORRELATION SPECTROSCOPY SYSTEM FOR UPGRADING AN SPECTRAL CONFOCAL MICROSCOPE TCS-SP5 AOBS

 
CRG-06-09

24-MAR-2009 08:42 AM

SUPPLY AND INSTALLATION OF A FLUORESCENCE LIFETIME IMAGING MICROSCOPY (FLIM) SYSTEM FOR SPECTRAL CONFOCAL MICROSCOPE TCS-SP5 AOBS

 
CRG-05-09

24-MAR-2009 08:35 AM

SUPPLY AND INSTALLATION OF A MULTIPHOTON EXCITATION SYSTEM FOR UPGRADING A TCS-SP5 CONFOCAL MICROSCOPE

 
CRG-03-09

18-FEB-2009 05:58 PM

SUPPLY AND INSTALLATION OF A GENOME ANALYZER

 
CRG-02-09

11-MAR-2009 02:00 PM

SUPPLY AND INSTALLATION OF A FACS (FLUORESCENCE-ACTIVATED CELL SORTER)

 
CRG-03-08

12-JUN-2008 12:58 PM

SUPPLY OF A BLADES SERVER FOR SETTING UP A HIGH PERFORMACE CLUSTER