Contacte

Contacte

Per a qualsevol informació addicional o pregunta sobre les activitats i els recursos, contacteu:

 

Centre de Regulació Genòmica (CRG)
Dept. Comunicació, RP i Patrocinis
Àrea de Difusió de la Ciència

Marta Solís

Dr. Aiguader, 88
Edif. PRBB
08003 Barcelona
Tel. 93 316 01 00