You are here

    • You are here:
    • Home > Events > CRG Scientific Coffee: Epigenètica: més enllà de GATTACA

CRG Scientific Coffee: Epigenètica: més enllà de GATTACA

CRG Scientific Coffee: Epigenètica: més enllà de GATTACACRG Scientific Coffee: Epigenètica: més enllà de GATTACA

16/09/2015
Add to Calendar

CRG Scientific Coffee: Epigenètica: més enllà de GATTACA

-MIRA EL VÍDEO DEL CAFÈ AQUÍ-

EPIGENÈTICA: MÉS ENLLÀ DE GATTACA

L’ADN conté la informació necessària per generar totes les cèl·lules d’un individu. Les cèl·lules, però, també tenen un altre tipus d’informació amagada que els biòlegs moleculars volen desxifrar: l’epigenètica.

Què és i com afecta l’epigenètica els nostres gens? El nostre destí està determinat pel nostre ADN? Tot l’ADN es “llegeix” alhora? Què vol dir que un gen s’activa? Com pot encabir-se tot l’ADN, que mesura 2 metres, dins d’una cèl·lula?

L’epigenètica ha canviat la nostra visió del cos humà i de malalties com ara el càncer, vols saber-ne com? Informa't, reflexiona i vine al cafè científic del 16 de setembre amb els teus dubtes i preguntes!

Ponents

Data: Dimecres, 16 de setembre de 2015 a les 19h

Lloc: Bar del Convent (edifici del Convent de Sant Agustí), Pl. de l'Acadèmia s/n - C. Comerç 36, 08003 Barcelona

Activitat gratuïta - No cal inscriure's - Aforament limitat

Amb el suport de: Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Excel·lència Severo Ochoa

Amb la col·laboració de: 4DCellFate, Consell de Coordinació Pedagògica de Barcelona de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona


EPIGENÉTICA: MÁS ALLÁ DE GATTACA

El ADN contiene la información necesaria para generar todas las células de un individuo. Pero las células también tienen otro tipo de información escondida que los biólogos moleculares quieren descifrar: la epigenética.

Qué es y cómo afecta la epigenética a nuestros genes? Nuestro destino está determinado por nuestro ADN? Todo el AND se “lee” a la vez? Qué quiere decir que un gen se activa? Cómo puede caber todo el AND, que mide 2 metros, en una célula?

La epigenética ha cambiado nuestra visión del cuerpo humano y de enfermedades como el cáncer, quieres saber cómo? Infórmate, reflexiona y ven al café científico del 16 de septiembre con tus dudas y preguntas.

Ponentes

Fecha: Miércoles, 16 de septiembre de 2015 a las 19h

Lugar: Bar del Convent (edificio del Convent de Sant Agustí), Pl. de l'Acadèmia s/n - C. Comerç 36, 08003 Barcelona

Activida gratuita - No es necesario inscribirse - Aforo limitado

Con el soporte de: Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Excelencia Severo Ochoa

Con la colaboración de: 4DCellFate, Consejo de Coordinación Pedagógica de Barcelona del Instituto Municipal de Educación de Barcelona


EPIGENETICS: BEYOND GATTACA

DNA contains the information needed to generate all the cells of an organism. But cells have another kind of hidden information that scientists want to decode: epigenetics.

What is epigenetics? How does it affect to our gens? Is our destiny determined by our DNA? Is all the information of the DNA “read” at the same time? What does it mean that a gen is activated? How can the DNA fit in one cell, if it is 2 metres long?

Epigenetics has changed the way we understand the human body and diseases such cancer. Do you want to know how? Find out more and come to the CRG Scientific Coffee next September 16 with your questions!

Speakers

Date: Wednesday, 16 September 2015 at 7 pm

Place: Bar del Convent (Convent de Sant Agustí building), Pl. de l'Acadèmia s/n - C. Comerç 36, 08003 Barcelona

Free entrance - No registration is needed - Limited places

Supported by: Barcelona Cultural Institute of the Barcelona City Council, Severo Ochoa Excellence programme

With the collaboration of: 4DCellFate, Council for Pedagogical Coordination of the Barcelona Municipal Insitute of Education