You are here

    • You are here:
    • Home > Events > Què estem fent per millorar els tractaments per a la dermatitis atòpica?

Què estem fent per millorar els tractaments per a la dermatitis atòpica?

Què estem fent per millorar els tractaments per a la dermatitis atòpica?Què estem fent per millorar els tractaments per a la dermatitis atòpica?

12/06/2024
Add to Calendar

Què estem fent per millorar els tractaments per a la dermatitis atòpica?

Versión en español abajo

Què estem fent per millorar els tractaments per a la dermatitis atòpica?

El CRG i Almirall col·laboren en el desenvolupament de fàrmacs més eficaços per a aquesta patologia 

Dimecres, 12 de juny de 18:00 a 19:30 
Centre de Regulació Genòmica, Edifici PBBB, C/ Dr. Aiguader, 88, 08003 Barcelona 
✏️ Inscripció AQUÍ. Les places són limitades i s'assignaran per ordre d'inscripció

La dermatitis atòpica és una de les patologies inflamatòries més freqüents, afectant un 20% dels nens i les nenes i un 10% de les persones adultes. Es tracta, però, d’una malaltia molt heterogènia i molts i moltes pacients no responen als fàrmacs actuals. Per millorar la resposta al tractament cal desenvolupar noves estratègies farmacològiques que puguin abarcar la diversitat de casos d’aquesta malaltia. En aquest procés, la Unitat de Proteòmica CRG/UPF col·labora amb Almirall per desenvolupar i caracteritzar models de pell al laboratori que permetin provar i crear nous fàrmacs molt més efectius que els actuals. 
  
Aquestes col·laboracions entre infraestructures de recerca i indústria farmacèutica tenen un impacte cabdal en la societat, ja que permeten unir la capacitat de generació de coneixement del centre públic de recerca amb el potencial innovador i d'aplicació directa al pacient de la indústria privada. 
  
En aquesta activitat tindràs l'oportunitat de descobrir els nous avenços i col·laboracions entre el CRG i Almirall per traslladar solucions econòmicament viables als i les pacients de dermatits atòpica i generar valor econòmic local. A més, entraràs a la Unitat de Proteòmica CRG/UPF i veuràs els equips d'última generació que s'utilitzen en investigació. 
  
Així, l'activitat constarà de dues parts:  
  
- Una xerrada entre científics/ques i experts/es del CRG i Almirall amb la participació del públic en tot moment, a través dels seus comentaris i preguntes. 
- Una visita a la Unitat de Proteòmica del CRG/UPF, on es duu a terme una part fonamental del desenvolupament de fàrmacs, de la mà d'Eduard Sabidó, cap de la Unitat. 
  
No t'ho perdis! 

Per a qualsevol consulta, envia'ns un e-mail a comunicacio@crg.eu
 
Aquesta jornada de portes obertes s'emmarca en la Semana de la Administración Abierta del Ministerio de Ciencia e Innovación que se celebrarà del 10 al 16 de juny de 2024. La Unitat de Proteòmica del CRG/UPF forma part de la xarxa d'“Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars" designada per aquest Ministeri a través de la ICTS OmicsTech (Infrastructure for Omics Technologies). Aquestes infraestructures estan distribuïdes per tot el territori espanyol i són úniques o excepcionals en el seu gènere. A més, pel seu caràcter estratègic, es consideren necessàries per a donar servei a tot el sistema d' R+ D+i del país i per dur a terme una recerca d'avantguarda i de màxima qualitat. OmicsTech és una ICTS formada pel CNAG, la Unitat de Proteòmica del CRG/UPF i el Centre for Omics Science.
 


¿Qué estamos haciendo para mejorar los tratamientos para la dermatitis atópica?

El CRG y Almirall colaboran en el desarrollo de fármacos más eficaces para esta patología

Miércoles, 12 de junio de 18:00 a 19:30 
Centro de Regulación Genómica, Edificio PBBB, C/ Dr. Aiguader, 88, 08003 Barcelona 
✏️ Inscripción AQUÍ. Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción

La dermatitis atópica es una de las patologías inflamatorias más frecuentes, afectando a un 20% de los niños y las niñas y a un 10% de las personas adultas. Se trata, sin embargo, de una enfermedad muy heterogénea y muchos y muchas pacientes no responden a los fármacos actuales. Para mejorar la respuesta al tratamiento es necesario desarrollar nuevas estrategias farmacológicas que puedan abarcar la diversidad de casos de esta enfermedad. En este proceso, la Unidad de Proteómica CRG/UPF colabora con Almirall para desarrollar y caracterizar modelos de piel en el laboratorio que permitan probar y crear nuevos fármacos mucho más efectivos que los actuales. 
 
Estas colaboraciones entre infraestructuras de investigación e industria farmacéutica tienen un impacto crucial en la sociedad, ya que permiten unir la capacidad de generación de conocimiento del centro público de investigación con el potencial innovador y de aplicación directa al paciente de la industria privada. 
 
En esta actividad tendrás la oportunidad de descubrir los nuevos avances y colaboraciones entre el CRG y Almirall para trasladar soluciones económicamente viables a los y las pacientes de dermatitis atópica y generar valor económico local. Además, entrarás en la Unidad de Proteómica CRG/UPF y verás los equipos de última generación que se utilizan en investigación. 
 
Así, la actividad constará de dos partes:  
 
- Una charla entre científicos/as y expertos/as del CRG y Almirall con la participación del público en todo momento, a través de sus comentarios y preguntas. 
- Una visita a la Unidad de Proteómica del CRG/UPF, donde se lleva a cabo una parte fundamental del desarrollo de fármacos, de la mano de Eduard Sabidó, jefe de la Unidad. 
 
¡No te lo pierdas!

Para cualquier consulta, envíanos un e-mail a comunicacio@crg.eu
 
Esta jornada de puertas abiertas se enmarca en la Semana de la Administración Abierta del Ministerio de Ciencia e Innovación que se celebrará del 10 al 16 de junio de 2024. La Unidad de Proteómica del CRG/UPF forma parte de la red de “Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares" designada por este Ministerio a través de la ICTS OmicsTech (Infrastructure for Omics Technologies). Estas infraestructuras están distribuidas por todo el territorio español y son únicas o excepcionales en su género. Además, por su carácter estratégico, se consideran necesarias para dar servicio a todo el sistema de I+D+i del país y para llevar a cabo una investigación de vanguardia y de máxima calidad. OmicsTech es una ICTS formada por el CNAG, la Unidad de Proteómica del CRG/UPF y el Centre for Omics Science.