You are here

    • You are here:
    • Home > Events > CAFÈ CIENTÍFIC ONLINE: LA UNIÓ FA LA FORÇA: CIUTADANÍA I COMUNITAT CIENTÍFICA JUNTES EN L'ESTUDI DE LA MICROBIOTA BUCAL

CAFÈ CIENTÍFIC ONLINE: LA UNIÓ FA LA FORÇA: CIUTADANÍA I COMUNITAT CIENTÍFICA JUNTES EN L'ESTUDI DE LA MICROBIOTA BUCAL

CAFÈ CIENTÍFIC ONLINE: LA UNIÓ FA LA FORÇA: CIUTADANÍA I COMUNITAT CIENTÍFICA JUNTES EN L'ESTUDI DE LA MICROBIOTA BUCALCAFÈ CIENTÍFIC ONLINE: LA UNIÓ FA LA FORÇA: CIUTADANÍA I COMUNITAT CIENTÍFICA JUNTES EN L'ESTUDI DE LA MICROBIOTA BUCAL

06/05/2020
Add to Calendar

CAFÈ CIENTÍFIC ONLINE: LA UNIÓ FA LA FORÇA: CIUTADANÍA I COMUNITAT CIENTÍFICA JUNTES EN L'ESTUDI DE LA MICROBIOTA BUCAL

Versió català / Versión castellano

La unió fa la força: ciutadania i comunitat científica juntes en l’estudi de la microbiota bucal

"La ciència contribueix a l'avenç de la societat". Aquesta afirmació és vertadera, però incompleta, ja que la societat també pot contribuir a què la ciència avanci. Una via és la ciència ciutadana, on gent com tu és part activa d’una recerca, tal com va ocórrer a "Treu la llengua". En aquest projecte del CRG, gairebé 7000 persones de tota Espanya van participar de diverses maneres per aconseguir un coneixement més complet dels habitants microscòpics de la nostra boca: són els mateixos en tothom? Influeixen en la seva abundància factors com l’edat, els hàbits de vida, les malalties o les síndromes? Descobreix-ho i fes-nos arribar les teves preguntes, sense moure't de casa, al nostre primer Cafè Científic 100% online a través de Facebook Live, Periscope/Twitter i YouTube. També ens pots enviar els teus dubtes a l'e-mail comunicacio@crg.eu

Diàleg facilitat per:

Elisabetta Broglio, Coordinadora de ciència ciutadana al Centre de Regulació Genòmica (CRG)

Toni Gabaldón, Professor d'investigació ICREA, cap del grup de Genòmica Comparativa al Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) i a l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB)

Fernando Moreno Pizarro, President de l’Associació Madrilenya de Fibrosi Quística (AMfQ)

Moderen:

Marta Solís i Carlos Sierra, Divulgadors científics del Departament de Comunicació del Centre de Regulació Genòmica (CRG)

 

Quan? Dimecres 6 de maig de 2020 a les 19h

 

Amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) - Ministeri de Ciència i Innovació; l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona; Excel·lència Severo Ochoa; Treu la Llengua; EduCaixa - Fundació "la Caixa"

*Els Cafès Científics CRG són espais de diàleg entre experts en un tema d'actualitat de base científica i el públic general, que fomenten l’esperit crític i l'enriquiment mutu de científics i ciutadans, així com l'intercanvi de visions, neguits i reflexions.*


 

La unión hace la fuerza: ciudadanía y comunidad científica juntas en el estudio de la microbiota bucal

“La ciencia contribuye al avance de la sociedad”. Esta afirmación es verdadera, pero incompleta, ya que la sociedad también puede contribuir a que la ciencia avance. Una vía es la ciencia ciudadana, en la cual gente como tú es parte activa de una investigación, tal y como sucedió en “Saca la lengua”. En este proyecto del CRG, casi 7000 personas de toda España participaron de diversas maneras para conseguir un conocimiento más completo de los habitantes microscópicos de nuestra boca: ¿son los mismos en todas las personas? ¿influyen en su abundancia factores cómo la edad, hábitos de vida, enfermedades o síndromes? Descúbrelo y haznos llegar tus preguntas, sin moverte de casa, a nuestro primer Café Científico 100% online a través de Facebook Live, Periscope/Twitter i YouTube. También nos puedes enviar tus dudas al e-mail comunicacio@crg.eu

Diálogo facilitado por:

Elisabetta Broglio, Coordinadora de ciencia ciudadana en el Centro de Regulación Genómica (CRG)

Toni Gabaldón, Profesor de investigación ICREA, jefe del grupo de Genómica Comparativa en el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) y en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (IRB)

Fernando Moreno Pizarro, Presidente de la Asociación Madrileña de Fibrosis Quística (AMfQ)

Moderan:

Marta Solís y Carlos Sierra, Divulgadores científicos del Departamento de Comunicación del Centro de Regulación Genómica (CRG)

 

¿Cuándo? Miércoles 6 de mayo de 2020 a las 19h

 

Con la colaboración de la Fundación Española para la Ciéncia y la Tecnología (FECYT) - Ministerio de Ciencia i Innovación; el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona; Excelencia Severo Ochoa; Saca la Lengua; EduCaixa - Fundación "la Caixa"

* Los Cafés Científicos CRG son espacios de diálogo entre expertos en un tema de actualidad de base científica y el público general, que fomentan el espíritu crítico y el enriquecimiento mutuo de científicos y ciudadanos, así como el intercambio de visiones, inquietudes y reflexiones. *

#CRGCafe

 

Amb la col·laboració de: / Con la colaboración de: