You are here

    • You are here:
    • Home > Works

Works

Works

CRG07/19
04-JUNY-2019 13:30h

OBRES DE REFORMA DE LES CAMBRES FREDES I DE CONGELACIÓ EN ELS ESPAIS DEL CRG-CNAG

ANNOUNCEMENT AND DOCUMENTATION

Finançament: L’objecte del present contracte està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins del Projecte FEDER Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb participació de la Generalitat de Catalunya, amb referència IU16-007022, essent el 50% restant de l’objecte del contracte cofinançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya. Les parts signants del contracte hauran de donar  compliment a les obligacions en matèria d’informació i comunicació regulades en l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació a mesures d’informació i comunicació destinades al públic.

 
 

CRG08/18
11-JUNY-2018 14:45H
OBRES DE REFORMA EN ELS ESPAIS DEL CRG I DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER LABORATORI

ANNOUNCEMENT AND DOCUMENTATION
AWARD
FORMALIZATION

Finançament: L’objecte del present contracte està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins del Projecte d’Adequació de serveis, espais i instal.lacions per a la EMBL Outstation (Local Partnership EMBLCRG) amb referència 2015 FEDER/S-18, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació, essent el 50% restant de l’objecte del contracte cofinançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

 
 
CRG02/17
10-FEB-2017 12:00AM

OBRES DE REFORMA DE LA SALA 526 I DE L'ÀREA 512 DE LA PLANTA 5a. SUD DEL CRG

 

 

      
                                                      UNIÓN EUROPEA
                                         FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
 
CRG07/16
04-AUG-2016 12:15AM
OBRES DE REFORMA A LA PLANTA 5 SUD DEL CRG
 
            
 
CRG15/15

20-OCT-2015 02:30 PM

OBRES DE CONSTRUCCIÓ I REFORMA A LA PLANTA 6 DEL CRG

ANNOUNCEMENT AND DOCUMENTATION

AWARD

FORMALIZATION

      
                                                      UNIÓN EUROPEA
                                         FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
 
CRG03/14

20-MAY-2014 02:30 PM

OBRES DE CONSTRUCCIÓ I HABILITACIÓ D'ESPAIS A LES INSTAL·LACIONS DEL CRG

 
 
 
      
                                                      UNIÓN EUROPEA
                                         FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL