Integració Europea

Integració EuropeaIntegració Europea

 
El CRG forma part d’una forta xarxa europea en Ciències de la Vida. En els darrers anys, el CRG ha fomentat les bases de dues noves aliances europees per compartir bones pràctiques i recursos, així com per desenvolupar estratègies comunes que promoguin Europa com un entorn de recerca altament competitiu i dinàmic. 
  • EU-LIFE
  • CORE FOR LIFE

 

 

EU-LIFE
EU-LIFE és una aliança cofundada pel CRG i el VIB el 2012. Reuneix catorze centres de recerca de renom en Ciències de la Vida i un mebre associat, procedents de 15 països europeus. Tots els socis comparteixen principis similars d'excel·lència, evaluación externa, integritat i independència, competitivitat, internacionalitat i responsabilitat social.

La missió i els objectius d’EU-LIFE inclouen:

  • Promoure l'excel·lència en la investigació.
  • Fomentar la integració entre els instituts de recerca europeus en Ciències de la Vida.
  • Desenvolupar i compartir bones pràctiques en investigació, gestió de la investigació i formació.
  • Atreure i incorporar talent i millorar la mobilitat a Europa.

 

 

CORE FOR LIFE

A mesura que les Ciències de la Vida depenen cada vegada més de tecnologies sofisticades i cares, els centres de recerca van creant serveis cientificotècnics especialitzats i centralitzats que proporcionen tecnologies innovadores i d’avantguarda, per servir al seu propi institut.

El 2012, el VIB i el CRG van cofundar CORE FOR LIFE, una aliança europea d’excel·lència de serveis cientificotècnics en Ciències de la Vida. Els socis estan explorant el potencial de coordinar i agrupar els coneixements i els recursos dels seus serveis cientificotècnics entre instituts i països. Tota la comunitat científica europea es beneficiarà així d’una eficiència més gran en l’ús dels recursos i d’una qualitat de servei de referència.