CIÈNCIA & SOCIETAT

CIÈNCIA & SOCIETATCIÈNCIA & SOCIETAT

 

Presentació

El programa de Ciència & Societat del Centre de Regulació Genòmica agrupa diverses activitats de divulgació y comunicació de la ciència amb els següents objectius comuns:

  • donar a conèixer la recerca que s’està duent a terme al centre
  • fomentar les vocacions científiques, despertar l’interès dels joves per la ciència
  • fomentar la cultura científica entre la ciutadania

De la mateixa manera que ens hem anat consolidant en l’àmbit de la recerca, incorporant nous grups de recerca i generant coneixement d’alt nivell, el CRG també ha anat ampliant de mica en mica la seva oferta educativa i de divulgació de la ciència.

En un moment en què la ciencia ja és una via per al canvi de model econòmic i social, la cultura científica s’ha de potenciar especialment des dels centres generadors de coneixement. El CRG busca apropar la ciència a la societat fomentant el pensament crític i oferint nous recursos educatius als estudiants i als equips docents.

Totes les nostres activitats són gratuïtes gràcies al suport del programa Excel·lència Severo Ochoa i la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT per les seves sigles en castellà), del Ministeri de Ciencia, Innovació i Universitats, i de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), de l'Ajuntament de Barcelona.

Les activitats s’organitzen i es coordinen des de l’Àrea de Divulgació i Educació Científiques, dins el Departament de Comunicació i RP del CRG, que està reconegut com a Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+I), per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).