You are here

    • You are here:
    • Home > EL CRG > ESTRATÈGIA I FINANÇAMENT

ESTRATÈGIA I FINANÇAMENT

ESTRATÈGIA I FINANÇAMENTESTRATÈGIA I FINANÇAMENT

Missió

La missió de SaF (sigles en anglès Estratègia i Finançament) és reforçar la dimensió internacional i interdisciplinària de l’institut i crear noves oportunitats en projectes, finançament i col·laboracions per a la comunitat científica.