Objectius & Activitats

Objectius & ActivitatsObjectius & Activitats

Objectius

 • Oferir assessorament i suport estratègic al director
 • Garantir fons competitius per a la recerca i les activitats institucionals
 • Coordinar els aspectes transversals i de política científica de la recerca
 • Enfortir l’impacte internacional de l’institut
 • Crear oportunitats per a col·laboracions internacionals i interdisciplinàries

 

Activitats

 • Donar suport i coordinar el desenvolupament del pla estratègic del CRG i de les polítiques institucionals clau
 • Gestionar i analitzar les publicacions científiques del CRG per informar sobre l'estratègia de l'institut
 • Fomentar i coordinar projectes i iniciatives institucionals per facilitar la col·laboració interdisciplinària, principalment en el camp de la recerca translacional
 • Fomentar i coordinar aliances i col·laboracions institucionals
 • Exercir d’intermediari entre la comunitat CRG i les agències finançadores, o patrocinadors/donants
 • Identificar i difondre les oportunitats de finançament més adequades per a la comunitat CRG
 • Proporcionar suport complet en la preparació i submissió de propostes, així com en l’acceptació d’ajuts
 • Preparar nous projectes competitius col·laboratius coordinats pel CRG
 • Gestionar projectes competitius coordinats i estratègics