You are here

  • You are here:
  • Home > EL CRG > Informació general

Informació general

Informació general Informació general

Què és el CRG?

El Centre de Regulació Genòmica (CRG) és un institut internacional de recerca biomèdica d’excel·lència, creat el juliol de l’any 2000. És una fundació sense ànim de lucre finançada pel Govern català a través del departament d’Empresa i de Coneixement i del departament de Salut, el Ministeri de Ciència i Innovació i la Fundació "la Caixa", i inclou la participació de la Universitat Pompeu Fabra.

La missió del CRG és descobrir i fer avançar el coneixement en benefici de la societat, la salut pública i la prosperitat econòmica.

El CRG creu que la medicina del futur depèn de la ciència innovadora del present. Això requereix un equip científic interdisciplinari centrat en comprendre la complexitat de la vida, des del genoma fins a la cèl·lula i un organisme sencer, i la seva interacció amb l'entorn, oferint una visió integrada de les malalties genètiques.

El CRG és un centre únic a Espanya, i es basa en un model de recerca d’organització innovadora. Els caps de grup del CRG són contractats internacionalment i reben tot el suport del centre per formar i dirigir els seus grups. Un comitè avaluador extern, format per reconeguts líders de les diferents àrees, els avalua. El resultat d’aquestes avaluacions condiciona el futur dels científics del CRG, sense tenir en compte si tenen contractes de llarga durada o per temps limitat. D’aquesta manera, es garanteix la mobilitat i la renovació de la plantilla.

Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG)

El CNAG-CRG és una organització sense ànim de lucre finançada pel Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital espanyol i pel govern català a través del Departament d’Economia i Coneixement i del Departament de Salut. Els ajuts competitius i la recerca contractual amb el sector privat proporcionen fons addicionals. Des de l'1 de juliol de 2015, el CNAG forma part del CRG.

El CNAG-CRG va ser creat el 2009 amb el propòsit de realitzar projectes de seqüenciació i anàlisi d'ADN en col·laboració amb investigadors de Catalunya i de la comunitat de recerca internacional per tal d’assegurar la competitivitat del nostre país en l’àrea estratègica de la genòmica. Va començar a funcionar el març del 2010 amb dotze sistemes de seqüenciació d’última generació, cosa que ha permès al centre construir una capacitat de seqüenciació de més de 1.000 Gbases/dia, l’equivalent a seqüenciar completament deu genomes humans cada 24 hores. Aquesta capacitat situa el CNAG-CRG com un dels centres europeus més grans quant a la seqüenciació. El centre compta amb un equip altament qualificat, el 50% del qual té estudis de doctorat. L’equip de bioinformàtica juntament amb la nostra excel·lent infraestructura informàtica (2,6 petabytes d’emmagatzematge de dades i més de 1.250 nuclis d’informàtica) també situen el CNAG-CRG com a centre d’excel·lència en l’anàlisi de dades.

El CNAG-CRG participa en projectes de seqüenciació i anàlisi de genomes en àrees tan diverses com la genètica del càncer, els trastorns rars, les interaccions hoste-patogen, la preservació d’espècies en perill d’extinció, estudis evolutius i la millora d’espècies d’interès agrícola, en col·laboració amb científics de les universitats, hospitals, centres de recerca i empreses del sector biotecnològic i farmacèutic.

El CRG, part del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST)

La missió del Barcelona Institute of Science and Technology és promoure la recerca d’avantguarda en ciència i tecnologia en un entorn d’excel·lència científica multidisciplinària. La seva comunitat científica està formada per membres dels centres de recerca participants: el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE), l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) i l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). Els objectius del Barcelona Institute of Science and Technology són:

 1. Contribuir a millorar les condicions per a dur a terme investigacions de gran qualitat als centres de recerca i augmentar la seva visibilitat internacional.
 2. Oferir programes coordinats de postgrau d’excel·lència amb impacte internacional.
 3. Construir una massa crítica per a multiplicar la capacitat dels centres de recerca en diferents àmbits, com ara la transferència de coneixements, plataformes científiques i tecnològiques i l'atracció de talent.
 4. Cooperar amb institucions científiques, empreses, particulars i entitats públiques o privades per assolir aquests objectius.

El CRG dins del Parc de Recerca Biomédica de Barcelona (PRBB)

El CRG forma part del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), un dels parcs científics de la ciutat, que està connectat físicament amb l'Hospital del Mar. El PRBB agrupa diferents institucions, inclosos el Departament de Medicina i Ciències de la Vida (MELIS) de la Universitat Pompeu Fabra, l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE) i una de les seus del Laboratori Europeu de Biologia Molecular (EMBL Barcelona), creant així una massa crítica de recerca biomèdica.

L'edifici està situat al front marítim de la platja de la Barceloneta, al costat del port olímpic i de l'Hospital del Mar, en un districte modern de la ciutat amb equipaments lúdics i culturals de primera qualitat.

El PRBB, un parc científic urbà

El Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, de la Universitat Pompeu Fabra i de l'Ajuntament de Barcelona. 
El PRBB és un projecte innovador que busca reforçar el paper de Barcelona i Catalunya en el panorama de la biomedicina. Els objectius principals del PRBB són:

 • convertir-se en un node rellevant tant nacional com internacional en el camp de la biomedicina, caracteritzat per la seva excel·lència en investigació científica i instal·lacions bàsiques, inclosa un modern estabulari;
 • concentrar recursos en àrees de coneixement emergents de biologia i medicina, i 
 • oferir una formació innovadora d’alt nivell en ciències de la salut i de la vida.

Aspectes significatius:

 • Compta amb espais dissenyats especialment per a la investigació científica i el desenvolupament tecnològic.
 • L'edifici acull més de 1.400 persones de 48 països diferents, entre les quals hi ha científics, professors universitaris, estudiants, suport tècnic i personal de serveis generals.

L’edifici es va inaugurar oficialment al maig del 2006 i les diferents institucions s'hi van anar traslladant al llarg de l’any.