Polítiques

PolítiquesPolítiques

Pla estratègic
HR Excellence in Research - HRS4R (distintiu europeu d'excel·lència de recursos humans en recerca)
Política sobre els conflictes d'interès
Declaració institucional sobre l'ús d'animals d'experimentació
Adhesió del CRG a la Declaració del Wellcome Trust sobre la protecció dels animals utilitzats amb finalitats científiques

Pla estratègic del CRG 2017-2021: Biologia Integrativa

En un període relativament curt, des que es va fundar l’any 2002, el Centre de Regulació Genòmica (CRG) ha generat coneixements científics importants sobre la nostra comprensió de l’organització, el desplegament i l’evolució de la informació genètica, el funcionament intern de les cèl·lules, la seva diferenciació i reprogramació, l’organització col·lectiva per formar teixits i les alteracions en la malaltia, inclòs el càncer. El CRG ha assolit un reconeixement internacional considerable com a centre d’excel·lència en bioinformàtica, biologia molecular i cel·lular, recerca biomèdica i com a institut de formació avançada en tots els nivells de la carrera científica, gràcies al seu sistema de no permanència, a la rotació elevada dels investigadors principals més joves i a una administració flexible i eficient.

El CRG considera la biologia integrativa l’essència del seu programa científic per als propers cinc anys. Abordar la complexitat dels sistemes biològics i més concretament els humans requereix, més que mai, estratègies integradores concertades i ciència biomèdica interdisciplinària. Per fer-ho, el CRG fomentarà les següents àrees científiques i tecnològiques: biologia digital, recerca biomèdica i plataformes tecnològiques.

Prémer per descarregar i llegir el resum executiu (en anglès)

HR Excellence in Research - HRS4R (distintiu europeu d'excel·lència de recursos humans en recerca)

El 19 de novembre de 2013, el Centre de Regulació Genòmica (CRG) va rebre el logotip 'HR Excellence in Research' (excel·lència de Recursos Humans en Recerca) de la Comissió Europea. Aquest és un reconeixement del compromís de l’institut en el desenvolupament d’una estratègia de recursos humans per als investigadors, dissenyada per alinear les pràctiques i procediments amb els principis de la Carta Europea per als Investigadors i el Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors (Carta i Codi).

Es va dissenyar una ‘Política de Contractació’ que establia els principis que s’han seguit, segons la Carta Europea per als Investigadors i el Codi de Conducta per a la Contractació, i les diferents fases dels processos de selecció. Aquestes disposicions estableixen els criteris i els procediments per a la contractació oberta, transparent i basada en els mèrits dels investigadors. També tenen en compte la legislació vigent en matèria d’ocupació, les directrius de contractació de LIBRA per contractar amb imparcialitat, igualtat en un sentit més ampli i diversitat, i la protecció de dades.

Prémer per descarregar aquestes disposicions

Prémer per descarregar aquesta política

Política sobre els conflictes d'interès

Prémer per descarregar aquesta política

Declaració institucional sobre l'ús d'animals d'experimentació

El Centre de Regulació Genòmica (CRG) s’ha adherit a l’Acord de Transparència en Experimentació Animal, promogut per la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), amb la col·laboració de la European Association of Research Animals (EARA), i presentat el 20 de setembre de 2016.

Els científics del CRG estudien fonamentalment els processos biològics que tenen lloc als nostres gens, cèl·lules, teixits i òrgans. L’ús de models animals en la recerca és essencial per avançar en el coneixement dels mecanismes de la salut i la malaltia. Aquest coneixement permetrà tractaments i cures que altrament no serien possibles.

Els científics del CRG només fan servir animals quan és necessari per dur a terme projectes de recerca, i sempre contemplen alternatives a l’experimentació animal, com el cultiu cel·lular, els organismes simples, la modelització per ordinador o les mostres humanes.

Els estàndards més alts de benestar animal són de rellevància primordial per als científics del CRG ja que són necessaris per a l’excel·lència en recerca, com és el compliment i el respecte de la legislació sobre la protecció d’animals. Tots els protocols experimentals han de ser aprovats pel Comitè Ètic d’Experimentació Animal del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).

El CRG també vetlla perquè el personal implicat en la cura dels animals i els investigadors tinguin el màxim nivell d’educació, formació i capacitats professionals per a l’experimentació amb animals, mentre l’Estabulari del PRBB garanteix les millors instal·lacions, cria, benestar i atenció veterinària.

Adhesió del CRG a la Declaració del Wellcome Trust sobre la protecció dels animals utilitzats amb finalitats científiques

El Centre de Regulació Genòmica (CRG) es signatari de la Declaració del Wellcome Trust publicada el 4 de març de 2015 en suport a la Directiva Europea 2010/63/EU (“Directiva”) sobre la protecció dels animals utilitzats amb finalitats científiques. La Declaració insta el Parlament Europeu i la Comissió Europea a reafirmar el seu compromís amb la Directiva, que es considera vital per garantir la continuïtat de la recerca necessària amb animals i exigeix la millora dels estàndards de benestar animal.

Un resum de la Declaració del Wellcome Trust diu: “L’ús d’animals en la recerca ha facilitat avenços importants en medicina que han transformat la salut humana i animal. Donem suport a la recerca que experimenta amb animals quan no es disposa de mètodes alternatius, quan els possibles beneficis per a la salut són convincents i quan es poden complir estàndards ètics i de benestar acceptables. La Directiva ha millorat els estàndards de benestar animal i ha introduït els conceptes de refinament, reemplaçament i reducció (‘3 R’) a la UE, i garanteix que Europa segueixi sent líder mundial en recerca biomèdica […]. La derogació de la Directiva representarà un pas enrere important tant per al benestar animal a la UE com pel paper destacat d’Europa en els avenços en salut humana i animal.”

Institucions d’arreu d’Europa han subscrit aquesta iniciativa. Més informació al Wellcome Trust.