Polítiques

PolítiquesPolítiques

Pla estratègic del CRG 2021-2024
HR Excellence in Research - HRS4R (distintiu europeu d'excel·lència de recursos humans en recerca)
Política sobre els conflictes d'interès
Declaració institucional sobre l'ús d'animals d'experimentació
Adhesió del CRG a la Declaració del Wellcome Trust sobre la protecció dels animals utilitzats amb finalitats científiques

Pla estratègic del CRG 2021-2024: Biologia Quantitativa

Preàmbul
S’està produint un canvi de paradigma en les ciències biomèdiques pel qual resulta possible descriure els sistemes vius de manera quantitativa, fet que comporta profundes conseqüències per a la nostra capacitat de predir fenòmens biològics i per manipular les xarxes reguladores que els sostenen i que resulten alterats durant la malaltia. Abraçar aquest nou paradigma és un repte, però, alhora, ofereix importants oportunitats. El CRG compta amb la flexibilitat d’incorporar noves tecnologies i conceptes gràcies a la rotació de la seva massa investigadora, i disposa tant d’una variadíssima experiència en biologia computacional i de sistemes, combinant enfocaments experimentals i in silico, com també de grups científics que treballen en malalties humanes en estreta col·laboració amb equips mèdics. El centre també ofereix oportunitats úniques per establir noves aliances i col·laboracions a nivell local i internacional.

El nostre nou Pla Estratègic emergeix de la necessitat d’aprofitar les nostres fortaleses i capturar l’oportunitat d’assumir una posició de lideratge en la implementació d’enfocaments quantitatius a problemes fonamentals en genòmica, regulació gènica, organització cel·lular i tissular i les seves alteracions patològiques que causen la malaltia.

Visió
La nostra visió per als propers anys és que el CRG es converteixi en un dels principals protagonistes del canvi de paradigma històric, que consistirà en aconseguir que la recerca biomèdica passi d’ésser una disciplina descriptiva i esdevingui una ciència quantitativa, predictiva i factible. Mentre continuem proporcionant un entorn estimulant i tecnologies d’avantguarda per desenvolupar recerca fonamental innovadora, desenvoluparem/implementarem nous enfocaments quantitatius i computacionals per abordar qüestions desafiants en biologia, convertint-nos així, en una referència internacional en genòmica i en les seves aplicacions en biomedicina i biotecnologia.

Prémer per descarregar i llegir el resum executiu (en anglès)

HR Excellence in Research - HRS4R (distintiu europeu d'excel·lència de recursos humans en recerca)

El 19 de novembre de 2013, el Centre de Regulació Genòmica (CRG) va rebre el logotip 'HR Excellence in Research' (excel·lència de Recursos Humans en Recerca) de la Comissió Europea. Aquest és un reconeixement del compromís de l’institut en el desenvolupament d’una estratègia de recursos humans per als investigadors, dissenyada per alinear les pràctiques i procediments amb els principis de la Carta Europea per als Investigadors i el Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors (Carta i Codi).

Es va dissenyar una ‘Política de Contractació’ que establia els principis que s’han seguit, segons la Carta Europea per als Investigadors i el Codi de Conducta per a la Contractació, i les diferents fases dels processos de selecció. Aquestes disposicions estableixen els criteris i els procediments per a la contractació oberta, transparent i basada en els mèrits dels investigadors. També tenen en compte la legislació vigent en matèria d’ocupació, les directrius de contractació de LIBRA per contractar amb imparcialitat, igualtat en un sentit més ampli i diversitat, i la protecció de dades.

Prémer per descarregar aquestes disposicions

Prémer per descarregar aquesta política

Política sobre els conflictes d'interès

Prémer per descarregar aquesta política

Declaració institucional sobre l'ús d'animals d'experimentació

El Centre de Regulació Genòmica (CRG) s’ha adherit a l’Acord de Transparència en Experimentació Animal, promogut per la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), amb la col·laboració de la European Association of Research Animals (EARA), i presentat el 20 de setembre de 2016.

Els científics del CRG estudien fonamentalment els processos biològics que tenen lloc als nostres gens, cèl·lules, teixits i òrgans. L’ús de models animals en la recerca és essencial per avançar en el coneixement dels mecanismes de la salut i la malaltia. Aquest coneixement permetrà tractaments i cures que altrament no serien possibles.

Els científics del CRG només fan servir animals quan és necessari per dur a terme projectes de recerca, i sempre contemplen alternatives a l’experimentació animal, com el cultiu cel·lular, els organismes simples, la modelització per ordinador o les mostres humanes.

Els estàndards més alts de benestar animal són de rellevància primordial per als científics del CRG ja que són necessaris per a l’excel·lència en recerca, com és el compliment i el respecte de la legislació sobre la protecció d’animals. Tots els protocols experimentals han de ser aprovats pel Comitè Ètic d’Experimentació Animal del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).

El CRG també vetlla perquè el personal implicat en la cura dels animals i els investigadors tinguin el màxim nivell d’educació, formació i capacitats professionals per a l’experimentació amb animals, mentre l’Estabulari del PRBB garanteix les millors instal·lacions, cria, benestar i atenció veterinària.

Infografia sobre els 4 compromisos de l'Acord

Directrius ARRIVE i PREPARE

El CRG promou l'ús de les següents directrius entre la seva comunitat científica: 

  • Les directrius ARRIVE (Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments), són un llistat de recomanacions per millor la informació sobre la recerca amb animals - maximitzant la qualitat i la fiabilitat de la recerca publicada, i permetent que terceres parts examinin, avaluïn i reprodueixin l'esmentada recerca.
  • Directrius PREPARE (Planning Research and Experimental Procedures on Animals: Recommendations for Excellence). Com a part dels esforços actuals per reduir residus, promoure alternatives als animals (les tres Rs), i incrementar la reproducibilitat de la recerca i l'experimentació, un grup d'experts del Regne Unit i Noruega, liderats per Norecopa, ha generat les directrius PREPARE per a planificar experiments.

Adhesió del CRG a la Declaració del Wellcome Trust sobre la protecció dels animals utilitzats amb finalitats científiques

El Centre de Regulació Genòmica (CRG) es signatari de la Declaració del Wellcome Trust publicada el 4 de març de 2015 en suport a la Directiva Europea 2010/63/EU (“Directiva”) sobre la protecció dels animals utilitzats amb finalitats científiques. La Declaració insta el Parlament Europeu i la Comissió Europea a reafirmar el seu compromís amb la Directiva, que es considera vital per garantir la continuïtat de la recerca necessària amb animals i exigeix la millora dels estàndards de benestar animal.

Un resum de la Declaració del Wellcome Trust diu: “L’ús d’animals en la recerca ha facilitat avenços importants en medicina que han transformat la salut humana i animal. Donem suport a la recerca que experimenta amb animals quan no es disposa de mètodes alternatius, quan els possibles beneficis per a la salut són convincents i quan es poden complir estàndards ètics i de benestar acceptables. La Directiva ha millorat els estàndards de benestar animal i ha introduït els conceptes de refinament, reemplaçament i reducció (‘3 R’) a la UE, i garanteix que Europa segueixi sent líder mundial en recerca biomèdica […]. La derogació de la Directiva representarà un pas enrere important tant per al benestar animal a la UE com pel paper destacat d’Europa en els avenços en salut humana i animal.”

Institucions d’arreu d’Europa han subscrit aquesta iniciativa. Més informació al Wellcome Trust.