Organització

OrganitzacióOrganització

El CRG és una fundació sense ànim de lucre finançada per la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Ciència i Innovació espanyol, la Fundació ‘la Caixa’, a més de finançament extern. Actualment, el CRG està dirigit pel Dr. Luis Serrano, designat pel Patronat del CRG.

El CRG s'organitza en tres àrees principals:

1. Àrea científica

La investigació al CRG s’organitza en quatre programes de recerca interconnectats que reporten al director:

 • Bioinformàtica i genòmica
 • Biologia cel·lular i del desenvolupament
 • Regulació gènica, cèl·lules mare i càncer
 • Biologia de sistemes

El Comitè de Doctorat té cura dels doctorands i el Comitè Postdoctoral té cura dels investigadors postdoctorals.

2. Serveis cientificotècnics

Les unitats següents reporten al director sobre els Serveis Cientificotècnics:

 • Unitat de Microscòpia Òptica Avançada
 • Unitat de Bioinformàtica
 • Unitat de Cribratge Biomolecular i Tecnologies de les Proteïnes
 • Unitat de Genòmica
 • Unitat de Proteòmica CRG/UPF
 • Unitat de Citometria de Flux CRG/UPF
 • Unitat d’Enginyeria de Teixits

3. Serveis d’administració i suport a la investigació

Els departaments següents reporten al/la gerent:

 • Legal
 • Finances
 • Recursos Humans
 • Serveis Generals
 • Tecnologies de la Informació (TI)
 • Oficina d’Ajuts
 • Comunicació i Relacions Públiques

Cal tenir en compte que l'Oficina de Tecnologia i Desenvolupament de Negoci (TBDO) i l'Oficina d'Afers Internacionals i Científics reporten al director (en lloc de la gerent), però treballen en estreta col·laboració amb els departaments esmentats anteriorment.