Diàleg públic amb la societat

Diàleg públic amb la societatDiàleg públic amb la societat

Com han contribuït la ciutadania i els grups d'interès a l'estratègia de recerca del CRG

El CRG ha desenvolupat tradicionalment recerca fonamental innovadora, generant nous coneixements en genòmica, regulació gènica i biologia cel·lular. Molts d’aquests descobriments són crucials per a l’avenç científic, tot i que poden passar anys per a què la seva aplicació pràctica arribi a la societat.

Alhora, el camp de la recerca biomèdica està experimentant canvis profunds, passant d’ésser una disciplina descriptiva a una quantificable gràcies als avenços en intel·ligència artificial i genòmica, ajudant a la comunitat científica a realitzar prediccions sobre la salut humana i la malaltia que no eren possibles pocs anys enrere, fet que també suscita nous debats ètics.

Infografia - resum del Diàleg Públic del CRG

Amb la finalitat de comprendre les prioritats del públic per a continuar duent a terme recerca fonamental i, alhora, desenvolupar aplicacions pràctiques en genòmica i biologia fonamental per a la salut humana, i els aspectes ètics i el finançament de l’esmentada recerca, el CRG col·laborà amb Ipsos, una empresa líder global en investigació de mercats, per a posar en marxa un diàleg públic amb persones de tota Espanya. Un diàleg públic és un procés durant el qual membres del públic interactuen amb científiques i científics, grups d’interès (com ara, organitzacions que financen la recerca, empreses i polítics) per deliberar sobre temes rellevants per a futures decisions polítiques.

El diàleg públic inclogué una mostra de 31 membres de la societat civil, representativa de la composició de la població espanyola, en què es considerà l’edat, el gènere i els diferents perfils, tant educatius com professionals. També es convidaren a 22 persones amb una relació professional amb el CRG, incloses persones de l’àmbit del finançament, la bioètica, la pràctica clínica, el periodisme i l’empresa. Finalment, també participaren 15 científiques i científics del CRG. Els grups deliberaren sobre diversos projectes de recerca vigents que s’estan duent a terme al CRG, en tres sessions online distintes.

Els resultats d’aquest exercici, un dels primers d’aquest tipus dut a terme per un centre de recerca a Espanya, contribuïren al desenvolupament de les línies de recerca estratègiques del CRG presents i futures.

Els resultats principals van ser:

  • L’informe revela un ferm suport a la recerca bàsica a Espanya. La pandèmia de Covid-19 ha posat de manifest la importància de les bases del coneixement essencial per a controlar infeccions o desenvolupar vacunes a curt termini
  • La manca de finançament fou la principal preocupació, amb un públic àmpliament partidari d’incrementar el finançament públic de la recerca. Tot i que el públic donava suport a les col·laboracions amb empreses privades, sentien que els beneficis derivats de patents i de l’empresa haurien de ser reinvertits en ciència
  • El públic vol més debat intern dins de la comunitat científica i la creació de directrius que vagin més enllà de les normatives actuals sobre temes ètics

Descarregar informes i documentació relacionada

 

Amb la col·laboració de:

  This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 741527 This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 741527