Aliances per a la Medicina

Aliances per a la MedicinaAliances per a la Medicina

 
Creiem que la medicina del futur depèn de la ciència innovadora que s’està fent avui. El CRG aposta fortament per col·laboracions amb hospitals i centres d’investigació clínica per connectar la recerca fonamental amb la translacional. 
 
VHIR (Espanya, Barcelona)
L'Institut de Recerca Vall d'Hebron (VHIR) és un institut públic de recerca que promou i desenvolupa la investigació biomèdica innovadora a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron per millorar la qualitat de l'assistència sanitària.
El VHIR i el CRG van signar un acord de col·laboració el 2011 per desenvolupar projectes col·laboratius que posen en pràctica la investigació bàsica i clínica, amb una atenció específica en les malalties rares. L’intercanvi científic continu permet als investigadors de recerca bàsica del CRG comprendre les necessitats de la recerca clínica i les aplicacions clíniques, mentre que els investigadors clínics del VHIR poden seguir de prop els avenços de la investigació bàsica i avaluar el potencial d’explotació per a la pràctica clínica. Les activitats conjuntes del VHIR-CRG inclouen projectes col·laboratius, així com cursos i programes de formació. 
 
IDIBAPS (Espanya, Barcelona)
L'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi I Sunyer (IDIBAPS) és un centre de recerca que combina investigacions clíniques d’alta qualitat amb ciència bàsica d’alt nivell, a prop de l’Hospital Clínic de Barcelona. L’any 2013 l’IDIBAPS i el CRG van signar un acord de col·laboració per iniciar nous projectes de col·laboració i facilitar els intercanvis de personal, especialment en els camps de la genòmica mèdica i la medicina de sistemes. 
 

Programa conjunt de doctorat per a metges PhD4MD, VHIR-IDIBAPS-IRB-CRG (Espanya, Barcelona)
L’Institut de Recerca Vall d'Hebron (VHIR), l’Institut de Recerca Biomèdica August Pi i Sunyer (IDIBAPS), l’Institut de Recerca en Biomedicina (IRB Barcelona) i el CRG estan desenvolupant conjuntament un nou programa de formació sobre recerca per a metges, anomenat PhD4MD. El CRG i l’IRB Barcelona són instituts de recerca en ciències de la vida reconeguts internacionalment, mentre que l’IDIBAPS i el VHIR, associats a l’Hospital Clínic i a l’Hospital Vall d’Hebron, respectivament, són líders internacionals en recerca translacional. L’objectiu a llarg termini del Programa PhD4MD és formar la següent generació de científics metges per impulsar la investigació i aconseguir un impacte més gran en els pacients a través d’una carrera d’investigació fonamentada en coneixements mèdics.

 

 
Barcelonaβeta Brain Research Center (Espanya, Barcelona)
El Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC), la institució de recerca de la Fundació Pasqual Maragall (PMF) dedicada a la recerca sobre la malaltia d’Alzheimer, i el CRG van establir una col·laboració conjunta per estudiar la modulació genètica de fenotips cerebrals basats en associacions a tot el genoma amb dades obtingudes per neuroimatge, dins del programa de recerca clínica del BBRC sobre la malaltia d’Alzheimer. La col·laboració compta amb un ajut concedit el 2017 del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) de Catalunya.
 
EUGIN (Espanya, Barcelona)
EUGIN és una empresa privada centrada en els tractaments de reproducció humana i la recerca sobre cèl·lules reproductores i biologia molecular, innovació i implementació. EUGIN i el CRG desenvolupen i duen a terme projectes conjunts mitjançant les seves plataformes experimentals d’última generació i enfocaments computacionals/bioinformàtics, en el camp de la reproducció assistida, la fertilitat i l’esterilitat.
 
Banc de Sang i Teixits (Espanya, Barcelona)
El Banc de Sang i Teixits és una agència pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que té com a missió garantir el subministrament i l’ús adequat de sang i teixits humans a Catalunya. També és el centre capdavanter en el camp de la immunodiagnosi i el desenvolupament de teràpia avançada. El Banc i el CRG han establert una col·laboració a llarg termini per intercanviar material biològic amb finalitats de recerca en biomedicina.
 
Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) (Espanya, Badalona)
L'Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) i el CNAG-CRG van establir un acord de col·laboració per a desenvolupar i implementar investigacions conjuntes per  tal de caracteritzar la variació genòmica de la població catalana, en el marc del projecte “GCAT|Genomes for Life , Estudi Prospectiu dels Genomes de Catalunya”. El GCAT és una iniciativa ambiciosa en la qual participen 50.000 persones per ajudar els investigadors a resoldre qüestions importants sobre la nostra salut (prevenció i predicció) i el tractament de les malalties.
 
Fundació Parc Taulí (Espanya, Sabadell)
La Fundació Parc Taulí i el CRG col·laboren en un projecte de recerca centrat en el microbioma respiratori en les exacerbacions de la MPOC (Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica). El projecte està finançat per l’Institut de Salut Carlos III i està emmarcat en una col·laboració més gran amb la Barcelona Respiratory Network.