You are here

    • You are here:
    • Home > Investigació pediàtrica sobre l'impacte de COVID-19 en nens

Investigació pediàtrica sobre l'impacte de COVID-19 en nens

Investigació pediàtrica sobre l'impacte de COVID-19 en nensInvestigació pediàtrica sobre l'impacte de COVID-19 en nens

11
May
Dl, 11/05/2020 - 15:00

Investigació pediàtrica sobre l'impacte de COVID-19 en nens

Registre de mostres de COVID-19 que se sotmetran a la prova RT-PRC.

Sant Joan de Déu té en marxa la campanya #ElsInfantsSónClau per reclutar per a l’estudi 500 famílies amb nens en les quals almenys un adult hagi donat positiu.

El coronavirus SARS-CoV-2 que està causant milers de morts al món està tenint, sorprenentment, una incidència especialment baixa en la població infantil tot i que aquest és tradicionalment un dels col.lectius amb més risc de patir greus malalties respiratòries. 

A Catalunya, i també a la resta de l’Estat, la incidència és encara més baixa, d’un 1%. Dels 24.707 casos que s’han comptabilitzat a Catalunya fins a aquest dimarts 7 d’abril, només 242 són infants i joves d’entre 0 i 19 anys. Els nens pateixen menys la síndrome d’insuficiència respiratòria coronavirus SARS-CoV-2 però, a més, quan ho fan presenten una simptomatologia més lleu. A Espanya, només un 0,6% dels infants afectats han hagut de ser hospitalitzats fins a la data i no s’ha hagut de lamentar cap mort. 

Plataforma de recerca

En aquest context, l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ha posat en marxa la plataforma Kids Corona amb l’objectiu d’impulsar estudis de recerca que permetin esbrinar per què els infants estan més protegits enfront d’aquest virus que la resta de la població. L’objectiu final és descobrir quins són els factors que els protegeixen i trobar un  tractament que permeti estendre a la població adulta la protecció natural que tenen els infants davant la COVID-19. Els investigadors creuen que els nens són la clau per vèncer aquesta pandèmia. 

Actualment es desconeix el paper que juga la població infantil en la transmissió de la malaltia. Els estudis de recerca que es duran a terme a Sant Joan de Déu també pretenen aclarir aquest aspecte i donar resposta a preguntes que en l’actualitat preocupen a la societat: són els nens transmissors del coronavirus a la població? La plataforma també abordarà la infecció en les embarassades per investigar com es produeix i quin són els factors que l’afavoreixen o frenen.

Línies de recerca

La plataforma durà a terme diversos estudis per conèixer per què sembla que els infants no s'infecten, per​què alguns dels infants que emmalalteixen presenten simptomatologia lleu i d’altres més greu i com afecta la COVID-19 a les embarassades i al fetus. 

Kids Corona treballarà sobre quatre línies de recerca: Línia de recerca microbiològica, línia de recerca clínica, línia de recerca de resposta inflamatòria, i línia de recerca materno-fetal. 

El CRG col·labora en les línies de recerca microbiològica i materno-fetal, a través de les seves Unitats de Cribratge Biomolecular, de Genòmica i de Bioinformàtica, liderades per en Carlo CarolisJochen Hecht i Julia Ponomarenko, respectivament.

Línia de recerca microbiològica. Els investigadors han observat que la majoria dels infants que han hagut d’atendre a l’Hospital per COVID-19 són nounats o tenen més de 6 anys. En els nens d’entre 1 i 5 anys la malaltia és gairebé inexistent. Això els fa pensar que la protecció dels infants enfront del coronavirus pot estar relacionada amb la microbiota nasofaríngea, és a dir, amb els microorganismes que viuen en la nasofaringe i, en concret, amb alguna espècie bacteriana. Els infants tenen una microbiota molt rica i diversa en espècies bacterianes que es va perdent amb l’edat. 

Els investigadors volen dur a terme un estudi que permeti analitzar la microbiota dels infants i comparar-la amb la d’adults buscant algun element que estigui present en els primers però no en els segons i que pugui actuar com a protector enfront del virus. També analitzaran la microbiota dels nens atesos per COVID-19 per comparar-la amb la dels infants atesos per altres infeccions respiratòries. 

Línia de recerca materno-fetal. Els investigadors d’aquesta línia –que es farà en el marc de BCNatal conjuntament amb l'Hospital Clínic i que comptarà amb casos de l'Hospital de Sant Pau– analitzaran quins son els factors que determinen el risc de COVID-19 en una embarassada, i en cas de tenir la infecció de que aquesta es presenti de manera asimptomàtica. S’estudiaran diversos factors i s’aportaran dades als grups pediàtrics perquè puguin fer el seguiment dels seus nens. Una de les metodologies principals de la recerca serà l’estudi de la microbiota, que el grup de recerca maternofetal estudia en moltes altres condicions i que podria tenir un paper molt determinant en la protecció de les embarassades enfront del COVID-19 i en la transmissió als seus fills. S’utilitzaran també plataformes d’investigació existents per correlacionar els patrons de nutrició, la microbiota i la infecció en les embarassades.

Aquest coneixement serà molt rellevant per aportar informació molt necessària per a les gestants, considerant el gran desconeixement encara de la malaltia i la vulnerabilitat d'aquest col·lectiu. Addicionalment s’espera aportar claus per entendre el contagi als nens que poden ser molt rellevants per altres investigacions que es faran en infants. 

La contribució per part del CRG en aquestes dues línies de recerca es materialitzaran, d’una banda, en la realització dels tests qPCR per a COVID-19 a partir de mostres nasofaríngees (500 famílies i 1.000 embarassades), per establir els casos positius i negatius. Els tests es duran a terme a les Unitats de Cribratge Biomolecular i de Genòmica del CRG. En paral·lel, aquestes dues Unitats, juntament amb la Unitat de Bioinformàtica, també estaran implicades en l’estudi de la microbiota de les 500 famílies participants a la línia de recerca microbiològica i de les embarassades que resultin positives, que pertanyen a la línia de recerca materno-fetal. L’estudi de la microbiota consisteix a extraure ADN bacterià de les mostres (Unitat de Cribratge Molecular), i seqüenciar-lo a continuació (Unitat de Genòmica). Amb les dades de la seqüenciació, la Unitat de Bioinformàtica realitzarà l’anàlisi bioinformàtica de les dades, que permetrà als investigadors establir les correlacions mencionades més amunt.

Per contribuir a descobrir si es pot protegir els adults de la mateixa manera que ho estan els nens, és possible sumar-se al projecte amb una donació AQUÍ.

Notícia relacionada publicada per l'Hospital Sant Joan de Déu (09/04/2020): Sant Joan de Déu investiga per què els nens estan més protegits davant la COVID-19