Se encuentra usted aquí

    • You are here:
    • Inicio > Financiación > ERDF Funds contributed to the establishment of the new site of EMBL in Barcelona

ERDF Funds contributed to the establishment of the new site of EMBL in Barcelona

NewsNOTICIAS

18
Dec
Mié, 18/12/2019 - 16:43

ERDF Funds contributed to the establishment of the new site of EMBL in Barcelona

ERDF Funds contributed to the establishment of the new site of EMBL in Barcelona

Fons FEDER van contribuir a l’adequació de serveis, espais i instal·lacions per permetre l’arribada de la nova seu de l’EMBL a Barcelona

L’EMBL és una organització intergovernamental especialitzada en la recerca en ciències de la vida i finançada amb fons públics d’alguns estat membres de la Unió Europea. Gràcies en part a l’ajut del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (2015 FEDER/S-18) concedit al CRG, l’EMBL va poder establir la seva nova seu a Barcelona a mitjans del 2017. Fins llavors, l’EMBL ja comptava amb seus a 4 d’altres països europeus (Alemanya, Itàlia, França i Regne Unit).

L’establiment d’aquesta nova seu de l’EMBL a Barcelona va ser fruit dels excel·lents resultats del conveni CRG-EMBL durant el període 2006-2015, que va permetre la creació d’una nova relació d’estreta col·laboració anomenada ‘Local Partnership’ entre el CRG i l’EMBL pel període 2015-2021. En virtut d’aquesta col·laboració, el CRG ofereix, des del 2017, serveis científics als membres de l’EMBL Barcelona, i els presta d’altres serveis generals i científics.

Per tal d’arribar a aquesta realitat, i permetre la instal·lació de l’EMBL Barcelona al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), va ser necessari que el CRG adeqüés serveis, espais de seminaris i sales de reunions, sales de cultius i instal·lacions, a banda de crear una nova plataforma tecnològica d’Enginyeria de Teixits. L’adequació dels espais i les noves instal·lacions han permès donar resposta a les necessitats d’uns 400 investigadors.

Pel que fa a la instal·lació de la nova plataforma d’Enginyeria de Teixits, es van haver de reformar espais, adquirir els primers equipaments per la seva posta en marxa, i contractar el personal tècnic adequat per garantir el seu correcte funcionament.

D’altra banda, l’arribada de l’EMBL va obligar a reestructurar espais dins el CRG. Així, el CRG va cedir alguns espais a la quarta planta del PRBB i, conseqüentment, fou necessari crear i reformar d’altres espais per donar cabuda tant a seqüenciadors i escàners de la plataforma de Genòmica, com a la nova instrumentació dels laboratoris de l’EMBL. Finalment, a la planta -1 del PRBB es va crear una plataforma pionera que engloba la plataforma de microscòpia del CRG i de mesoscòpia de l’EMBL. Com a conseqüència, tots els equipaments de la plataforma de Microscòpia Òptica Avançada del CRG es van traslladar des de la seva ubicació a la 5a planta del PRBB a la planta -1 de l’edifici, i la ubicació prèvia es va remodelar i es construïren espais de laboratori per acollir-hi nous grups de recerca.