You are here

    • You are here:
    • Home > Services

Services

Services

CRG06/19

20-MAIG-2019

SERVEIS DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DELS EQUIPS CIENTÍFICS DE LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

 
 

 

 
        
 
CRG04/19
15-MAIG-2019
SERVEI DE SÍNTESIS D'OLIGONUCLEÒTIDS PELS LABORATORIS DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG).
 
CRG03/19
12-ABRIL-2019
SERVEI DE CALIBRACIÓ DE PIPETES, CALIBRACIÓ DE TERMOCICLADORS I INCUBADORS PER AL CENTRE NACIONAL D'ANÀLISI GENÒMICA (CNAG-CRG) PART DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG).
 
CRG20/18
11-MARÇ-2019
 
SERVEIS DE MANTENIMENT I RENOVACIÓ DE LLICÈNCIES DEL SOFTWARE CIENTÍFIC I DEL SISTEMA ERP DEL CRG

 

 
Finançament: L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Cataluanya
 
 
CRG19/18
26-MARÇ-2019
 
SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DELS EQUIPS CIENTÍFICS DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

 

 

Finançament: El servei de suport i manteniment corresponent a l'equip Next500 amb el número de sèrie NS00645 del lot nº8 es troba finançat pels fons de la Comissió Europea rebuts mitjançant la convocatòria ERC-SYNERGY, mentre que els serveis relatius a la resta dels equips del lot nº 8 es troben finançats pels fons rebuts pel CRG per la prestació dels serveis cientificotècnics.

Els Lots nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 i 13 es financen amb els fons interns del centre provinents de fons obtinguts per la prestació dels serveis cientificotècnics.

 
 
CRG18/18
21-DESEMBRE-2018
 
SERVEIS DE MANTENIMENT I RENOVACIÓ DE LLICÈNCIES DEL SOFTWARE CIENTÍFIC I DEL SISTEMA ERP DEL CRG

 

 
Finançament: L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Cataluanya
 
 
CRG16/18
19-NOVEMBRE-2018
 
SERVEIS DE MANTENIMENT I RENOVACIÓ DE LLICÈNCIES DEL SOFTWARE CIENTÍFIC I DEL SISTEMA ERP DEL CRG

 

 
Finançament: L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Cataluanya
 
 
CRG15/18
25-OCTUBRE-2018
 
SERVEIS DE SUPORT I MANTENIMENT DELS SISTEMES INFORMÀTICS DEL CRG
 
 
     
 
 
CRG12/18
03-AGOST-2018
 
SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES, MANTENIMENT, SUPORT I DESENVOLUPAMENT EN L’ENTORN E-BUSINESS SUITE I SUPORT A ORACLE PBCS (PLANNING AND BUDGETING CLOUD SERVICE) DEL SISTEMA DE GESTIÓ ERP ORACLE DEL CRG
 
 
        
 
CRG10/18
09-JULIOL-2018
 
SERVEIS D’EXPERIMENTACIÓ SOBRE EL CREIXEMENT DE TUMORS ORTOTOPICS PDX EN PULMONS DE RATOLINS PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE CIENTÍFIC DEL CRG
 
Finançament: L’objecte del present contracte està finançat amb els fons del Grant Agreement 790429 — VALSL — ERC-2017-PoC “Valorisation of splice-switching oligonucleotides for lung cancer therapy”.
 
        
CRG07/18
18-MAIG-2018

SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DEL SISTEMA D'EMMAGATZEMATGE PRIMARI DEL CRG

 

ANNOUNCEMENT AND DOCUMENTATION

AWARD

FORMALIZATION

 

CRG06/18
10-JULIOL-2018
 

SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DELS DELS ANALITZADORS I SEPARADORS CEL·LULARS DE LA UNITAT DE CITOMETRIA DE FLUX CRG - UPF

AWARD

FORMALIZATION

 
CRG05/18
11-MAIG-2018
 

SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DELS MICROSCOPIS CONFOCALS DE LA UNITAT DE MICROSCOPÍA ÓPTICA AVANÇADA DEL CRG

ANNOUNCEMENT AND DOCUMENTATION

AWARD

FORMALIZATION

 

 
 
CRG04/18
07-MARÇ-2018
 

SERVEI DE CATERING PER A ACTES FORMALS I INSTITUCIONALS DEL CRG

ANNOUNCEMENT AND DOCUMENTATION

AWARD

FORMALIZATION

 
 
 
 
CRG03/18
07-MARÇ-2018
 

SERVEIS DE ADMINISTRACIÓ DE PERSONAL: GESTIÓ DE NÒMINES, CONTRACTACIONS I ASSESSORAMENT EN MATERIA LABORAL DEL CRG

 

 

 
 
 
CRG14/17
29-NOVEMBRE-2017
 
SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DELS SEQÜENCIADORS I CBOT INSTRUMENTS DE LA UNITAT DE GENÒMICA DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG) I DE LA UNITAT DE SEQÜENCIACIÓ DEL CENTRE NACIONAL D'ANALISI GENÒMIC (CNAG-CRG) I D'ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA D'UN SEQÜENCIADOR

 

 
 
 
 
 
CRG12/17
06-OCTUBRE-2017
 
SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DELS ESPECTRÒMETRES DE MASSES, DELS HPLC I DEL PROGRAMARI DE DADES DE LA UNITAT DE PROTEÒMICA DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

 

 
 
 
 
CRG10/17
13-SETEMBRE-2017
 
SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DEL CLÚSTER I EMMAGATZEMAMENT SOTA EL SISTEMA DE GESTIÓ SUPER COMPUTER SUITE BULL DEL CNAG-CRG
 
 
 
 
 
CRG09/17
05-SETEMBRE-2017
 
SERVEI DE RENTAT I ESTERILITZACIÓ DE MATERIAL DE LABORATORI I SUPORT AUXILIAR DE MANTENIMENT DEL CRG.
 
 
 
 
 
CRG08/17
26-MAIG-2017
 
SERVEI DE RENTAT I ESTERILITZACIÓ DE MATERIAL DE LABORATORI I SUPORT AUXILIAR DE MANTENIMENT DEL CRG.
 
 
 
 
 
CRG07/17
10-ABRIL-2017
 
SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ, COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS I SEGURETAT I SALUT EN OBRA EN EL CRG.
 
 
 
 
 
CRG06/17
03-ABRIL-2017
 
SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS DEL GRUP III, IV I RESIDUS QUÍMICS EN EL CRG.
 
 
 
 
 
 
CRG04/17
15-MARÇ-2017
 
SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DEL DEL SISTEMA D'EMMAGATZEMATGE PRIMARI I SECUNDARI DEL CRG.
 
 
 
 
 

CRG01/17

13-GENER-2017
 
SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DEL CLUSTER I EMMAGATZEMANTGE SOTA EL SISTEMA DE GESTIÓ SUPER COMPUTER SUITE BULL DEL CNAG-CRG.
 
 
 
 
 
CRG09/16
29-NOVIEMBRE-2016
 
SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DE LES SEQÜENCIADORES I CBOT INSTRUMENTS DE LA UNITAT DE GENÒMICA DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG) I DE LA UNITAT DE SEQÜENCIACIÓ DEL CENTRE NACIONAL D'ANÀLISIS GENÒMIC (CNAG-CRG)
 
 
 
 
 
 
 
CRG05/16
16-JUNIO-2016
 
SERVEI DE MANTENIMENT D'APLICACIONS I DE REVISIÓ DE DESENVOLUPAMENTS DEL SISTEMA DE GESTIÓ ORACLE E-BUSINESS SUITE DEL CRG
 
 
 
 
 
 
CRG04/16
25-MAYO-2016
 
SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DELS MICROSCOPIS CONFOCALS DE LA UNITAT DE MICROSCOPIA EL CRG
 
 
 
 
 
 
CRG03/16
20-MAYO-2016
 
SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DELS ANALITZADORS I SEPARADORS CEL.LULARS DE LA UNITAT DE CITOMETRIA DE FLUX CRG-UPF
 
 
 
 
CRG19/15

07-DIC-2015 10:30 AM

SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DELS ESPECTRÒMETRES DE MASSES I DELS HPLC DE LA UNITAT DE PROTEÒMICA DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

 
CRG18/15

09-DIC-2015 13:00 PM

SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DE LES SEQÜENCIADORES I CBOT INSTRUMENTS DE LA UNITAT DE GENÒMICA DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG) I DE LA UNITAT DE SEQÜENCIACIÓ DEL CENTRE NACIONAL D'ANÀLISI GENÒMIC (CNAG-CRG)

 
 
CRG10/15

30-JUN-2015 12:30 PM

SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DEL SISTEMA D'EMMAGATZEMANTGE I DE LA SEVA AMPLIACIÓ CNAG-CRG

 
CRG08/15

22-JUN-2015 19:25 PM

SERVEIS INFORMÀTICS PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN NOU SISTEMA D'INTRANET I PORTALS EXTERNS PEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

ANNOUNCEMENT AND DOCUMENTATION

AWARD

 

CRG07/15

08-JUN-2015 17:00 PM

SERVEI DE RENTAT I ESTERILITZACIÓ DEL MATERIAL DE LABORATORI DEL CRG

ANNOUNCEMENT AND DOCUMENTATION

AWARD

CRG05/15

11-MAY-2015 17:30 PM

SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS DEL GRUP III i IV

ANNOUNCEMENT AND DOCUMENTATION

AWARD

CRG04/15

06-MAY-2015 17:00 PM

SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ PER LES DISCIPLINES D'HIGIENE I VIGILÀNCIA DE LA SALUT I L'ASSESSORAMENT ALIÈ PEL QUE FA A LES DISCIPLINES DE SEGURETAT, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA DEL CRG

 

CRG10/14

19-DEC-2014 11:00 AM

SERVEI D'IMPLANTACIÓ DE LA PLATAFORMA TECNOLÒGICA DE GESTIÓ D'IDENTITATS ORACLE AL CRG

 
CRG09/14

30-OCT-2014 10:00 AM

SERVEI DE DE SUPORT I MANTENIMENT DE LES SEQÜENCIADORES I "CLUSTERS STATIONS" (CBOT) DE LA UNITAT DE GENÒMICA DEL CRG

 

CRG08/14
22-OCT-2014 10:00 AM

SERVEI DE DE SUPORT I MANTENIMENT DELS MICROSCOPIS CONFOCALS DE LA UNITAT DE MICROSCÒPIA DEL CRG

16-OCT-2014 10:00 AM

SERVEI DE DE SUPORT I MANTENIMENT DELS ANALITZADORS I SEPARADORS CEL·LULARS DE LA UNITAT DE CITOMETRIA DE FLUX CRG-UPF

FORMALIZATION

CRG04/14

23-JUL-2014 05:00 PM

SERVEI DE MANTENIMENT D’APLICACIONS I DE REVISIÓ DE DESENVOLUPAMENTS DEL SISTEMA DE GESTIÓ ORACLE E-BUSINESS SUITE DEL CRG

 
CRG02/14

15-APR-2014 05:09 PM

SERVEI DE MANTENIMENT DE L'EQUIPAMENT CIENTIFIC DEL CRG

 
CRG-10-13

27-NOV-2013 07:18 PM

SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DE LES SEQÜENCIADORES I “CLUSTER STATIONS” (CBOT) DE LA UNITAT DE GENÒMICA

 
CRG-09-13

21-NOV-2013 10:01 PM

SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DELS ANALITZADORS I SEPARADORS CEL.LULARS DE LA UNITAT DE CITOMETRIA DE FLUX CRG-UPF

 
CRG-08-13

19-NOV-2013 06:19 PM

SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DELS MICROSCOPIS CONFOCALS DE LA UNITAT DE MICROSCOPIA DEL CRG

 
CRG-07-13

19-NOV-2013 06:17 PM

SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DEL SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE PRIMARI I SECUNDARI DEL CRG

 
CRG06-13

19-NOV-2013 06:11 PM

SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE DE ALTA DISPONIBILIDAD, MIGRACIÓN DEL ACTUAL ERP DEL CRG A ORACLE EBUSINESS SUITE RELEASE 12.1.3. Y CONSTITUCIÓN DE UNA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTO (PMO) QUE LIDERE Y COORDINE EL PROYECTO